Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - Februar

Publisert: 01.02.2008 - Oppdatert: 03.07.2009
Flødevigen

Forskningsstasjonen Flødevigen skal bygges ut

Havforskningsinstituttets styre har vedtatt å bygge ut Forskningsstasjonen Flødevigen for vel 38 millioner kroner. Instituttets eldste forskningsstasjon, som rundet 125 år i 2007, har stort behov for oppgradering både av laboratorier og kontorfasiliteter.

Forskningsstasjon Flødevigen
Publisert: 25.02.2008 - Oppdatert: 03.07.2009
Hav

Havforskere på egne bein

Miljøjournalen publiserte 15. februar en artikkel der det hevdes at Havforskningsinstituttet er blitt en næringsrettet og politisk aktør. Vi undres over dette utsagnet. Havforskningsinstituttet er et rådgivende forskningsinstitutt. 51 % er finansiert over Fiskeri- og kystdepartementets budsjett. Det meste av den resterende finansieringen kommer fra Norges forskningsråd og EUs forskningsfond etter fri konkurranse med andre forskningsmiljøer.

Last ned:
Publisert: 12.02.2008 - Oppdatert: 24.04.2009
Knølhval

Høringsuttalelse: lov om dyrevelferd

Havforskningsinstituttet har gitt høringsuttalelse på lovutkastet for lov om dyrevelferd. Høringsuttalelsen omfatter blant annet merking av sel, behandling av fisk ved fangst og oppdrett, varsling og bruk av levende dyr som fôr.

hele høringsuttalelsen
Publisert: 04.02.2008 - Oppdatert: 24.04.2009
350.jpg

Invitasjon til pressereise

To norske forskningsfartøy kommer i havn i Cape Town 14. februar. ”G.O. Sars” kommer for å skifte personell midt i polarårstoktet i Sørishavet og ”Dr. Fridtjof Nansen” kommer fra lysingstokt i regi av forvaltningsorganisasjonen for Benguela-strømmen.

Kari Østervold Toft
Publisert: 27.02.2008 - Oppdatert: 23.04.2009
Gundersen_350.jpg

Kaare R. Gundersen

Minneord:
Tidligere havforsker Kaare R. Gundersen gikk bort 19. februar, i en alder av 93 år. Han var da en av de eldste blant den forskergruppen som fra 1940-årene skapte vekst i Havforskningsinstituttets virkeområde og var med på å utvikle den sterke posisjonen instituttet har i dag. Gundersen var alltid fokusert på å utvikle enkle, praktiske og rimelige løsninger på de mange utfordringene det er å studere livet i havet, og han var en høyt respektert kollega blant havforskere i Norge og i verden utenfor.

Publisert: 25.02.2008 - Oppdatert: 03.07.2009
Sild

Massivt innsig av gyteklar NVG-sild

Forskerne rapporterer om et massivt innsig av gyteklar norsk vårgytende sild langs norskekysten. Totalt ble det målt 7.24 millioner tonn med sild. Dette er den største mengden av gyteklar sild som noen gang er estimert i gytesesongen. Likevel er det antatt å være et underestimat av den totale gytebestanden, som er antatt å være omkring 12 millioner tonn.

Datainnsamling, beregningsmetoder og hvordan kvoteanbefalinger blir til
Publisert: 12.02.2008 - Oppdatert: 03.07.2009
Johan Hjort

Ny russisk fiskerilovgivning ? utfordring for havforskning i russisk sone

Havforskningsinstituttet har fått tillatelse til å gjøre planlagte undersøkelser i russisk sone i Barentshavet under økosystemtoktet i vinter. Siden 1996 har vi i mange tilfeller ikke fått slik tillatelse fra russiske myndigheter, derfor er det gledelig at vi nå har fått positivt svar. Den nye russiske fiskeriloven krever imidlertid at fangstene skal lagres om bord i fartøyet, dette er ikke norske forskningsfartøy bygd for.

Vintertoktet
Publisert: 01.02.2008 - Oppdatert: 25.08.2009
Merder

Oppdrett av laks ved høy sjøtemperatur

Oppdretterne på vestlandet har de siste årene opplevd perioder med høye sjøtemperaturer på sensommeren. Klimaprognoser tilsier at sjøtemperaturen langs kysten av Norge vil stige og vi vil oftere få perioder med høye sjøtemperaturer både i sør og lenger nord. Sammen med NIFES og AKVAforsk har Havforskningsinstituttet derfor inngått et samarbeid med Marine Harvest og Skretting AS om prosjektet ’Oppdrett av laks ved høy sjøtemperatur’.

Publisert: 15.02.2008 - Oppdatert: 03.07.2009
BeggebteneB350.jpg

Viste frem to båter i Cape Town

Med to av Havforskningsinstituttets båter sentralt plassert i havnen i Cape Town, ble sørafrikanske forskere og byråkrater invitert om bord i går. Flere likte både forskningen og utstyret på ”G.O. Sars” og ”Dr. Fritjof Nansen”.