Hopp til hovedteksten
Sild
Utskriftsvennlig versjon

Massivt innsig av gyteklar NVG-sild

Forskerne rapporterer om et massivt innsig av gyteklar norsk vårgytende sild langs norskekysten. Totalt ble det målt 7.24 millioner tonn med sild. Dette er den største mengden av gyteklar sild som noen gang er estimert i gytesesongen. Likevel er det antatt å være et underestimat av den totale gytebestanden, som er antatt å være omkring 12 millioner tonn.

Biomasseestimatet er det høyeste som noen gang er gjort i gytesesongen. Likevel er det antatt å være et underestimat av den totale gytebestanden, som er antatt å være omkring 12 millioner tonn. Et slikt underestimat er forventet, fordi bestanden er i sterk bevegelse i denne perioden.

I løpet av perioden fra 31. januar til 15. februar 2008 ble utbredelsen av norsk vårgytende sild på sin gytevandring langs kysten av Norge dekket med et akustisk kursnett og trålprøver med bruk av MS “Libas” (se fig. 1 under).

nvg_kurslinj350.gif

Fig.1 Kurslinjer og trålstasjoner (blå trekanter) dekket av MS “Libas” i perioden fra 31. januar til 15. februar .

Silda var spredt over et stort område mellom 63Nº og 70ºN, med de største tetthetene i sør (se fig. 2 under).

nvg_gyteomr350.gif

Fig. 2 Utbredelse og tetthet av norsk vårgytende sild i form av sA verdier estimert med MS “Libas” i perioden fra 31. januar til 15. februar 2008.

Totalt ble det målt 7.24 millioner tonn med sild, der omkring halvparten ble funnet i et område mellom 64-65ºN (se fig. 3 under).

nvg_mengdekart511.gif

Fig 3. Biomasse estimater av norsk vårgytende sild (millioner tonn) per område estimert med MS “Libas” i perioden fra 31. januar til 15. februar 2008, fordelt på ulike områder.

Gjennomsnittslengden og vekten på silda minket i nordlig retning (se fig. 4 under). Dette skyldtes en høyere andel av ung, 4-5 år gammel sild i nordlige områder. Som ventet var det den store 2002 årsklassen (6-åringer) som dominerte gytebestanden med 50 % i antall.

nvg_vekt_lengde350.gif

Fig. 4. Gjennomsnittslengde og vekt av norsk vårgytende sild relater til breddegrad, basert på trålprøver tatt med MS “Libas” i perioden fra 31. januar til 15. februar 2008.

 

Les mer

Datainnsamling, beregningsmetoder og hvordan kvoteanbefalinger blir til 

_pdf_18.gif

Norsk vårgytende sild 
Kontaktpersoner