Hopp til hovedteksten
Koraller
Utskriftsvennlig versjon

Over 1000 korallrev i norsk farvann

Havforskningsinstituttets database over korallrev inneholder over 1000 registreringer av glasskorall (også kalt steinkorall) i norske farvann. Dataene er samlet inn over en 12-årsperiode. De består av opplysninger fra vitenskapelige registreringer inkludert Havforskningsinstituttets egne kartlegginger, opplysninger fra fiskere og registreringer fra oljeindustrien.

Av Jan Helge Fosså

Mre800.jpg
Havforskningsinstituttets database over forekomster av korallarten med det latinske navnet Lophelia pertusa er nå revidert og kvalitetssikret.

Se registreringene av korallrev på interaktivt kart.

Databasen inneholder mer enn tusen registreringer. Bak hver registrering er det stor forskjell på hvor god dokumentasjonen er og hvor mange korallrev som skjuler seg bak hver registrering. Ett punkt i kartet kan representere et lite korallrev på noen få titalls kvadratmeter, mens det vi kaller et korallområde kan inneholde mer enn tusen store korallrev, hvor hvert enkelt kan være 10 000–15 000 kvadratmeter, for eksempel Træna korallfelt. Usikre og ikke-dokumenterte opplysninger fra gamle opptegnelser, fiskere, oljeindustri og instituttet selv er tatt ut.

Kartene som vi nå gjør tilgjengelig består av tre kategorier av forekomster:

Kategori 1

Korallområder hvor det er forbudt å tråle bunnen i henhold til saltvannsfiskeloven.
Revene er navngitt og godt dokumentert med høyoppløselige bunnkart fra multistråleekkolodd og videoobservasjoner. Unntaket er Iverryggen hvor vi ikke har høyoppløselig bunnkart. Følgende områder er vernet mot tråling:

 • Tisler (Østfold)
 • Fjellknausene (Østfold)
 • Sularevet (utenfor Nord-Trøndelag)
 • Iverryggen (utenfor Nord-Trøndelag)
 • Røstrevet (utenfor Nordland)
 • I tillegg er et korallrev på Tautraryggen i Trondheimsfjorden vernet med medhold i naturvernloven. Dette heter Selligrunnen.

Trndelag800.jpg

Kategori 2

Korallområder som ikke har spesielt vern mot bunntråling, men som er godt dokumentert.
Disse revene er presentert som et areal og er navngitt. For mange av områdene har vi høyoppløselige bunnkart. Områdene langs Storegga, Aktivneset–Storneset, er i liten grad dekket med gode kart. Ellers er tilstedeværelsen av koraller dokumentert med opplysninger fra fiskere som igjen er bekreftet av videoundersøkelser utført av Havforskningsinstituttet, eller videoinspeksjoner gjennomført av oljeselskaper som StatoilHydro. En del av Havforskningsinstituttet sine undersøkelser er gjort som en del av instituttets arbeid i kartleggingsprogrammet MAREANO. Opplysninger fra fiskere som vi ikke har bekreftet med video eller på annen måte, er ikke tatt med på disse kartene. Områdene er: 

 • Store Fjellknausene (Østfold)
 • Søndre Søster (Østfold)
 • Aktivneset (utenfor Møre og Romsdal)
 • Korallneset (utenfor Møre og Romsdal)
 • Breisunddypet (utenfor Møre og Romsdal)
 • Sørmannsneset (utenfor Møre og Romsdal)
 • Skallen (utenfor Møre og Romsdal)
 • Storneset (utenfor Møre og Romsdal)
 • Bjørnsundet (Møre og Romsdal)
 • Goosen (Møre og Romsdal)
 • Hesteskoen (utenfor Nordland)
 • Træna (utenfor Nordland)
 • Hola (utenfor Vesterålen)
 • Fugløyrevet (Troms)
 • Lopphavet (Finnmark)
 • Stjernsundet (Finnmark)
 • Korallen (Finnmark)

TromsFinnmark800.jpg


Kategori 3

Korallrev som er tegnet på kartene som grønne kryss uten navn.
Disse revene er dokumentert med høyoppløselige kart eller videoundersøkelser. Kilden kan være Havforskningsinstituttet, MAREANO eller oljeselskap.

 

les mer

Se registreringer av korallrev på interaktivt kart.interaktivt kart

Mer om koraller

MAREANO-programmet kartlegger dybde, bunnforhold, biologisk mangfold, naturtyper og forurensning i sedimentene i norske kyst- og havområder. MAREANO ledes av Havforskningsinstituttet, i samarbeid med Norges geologiske undersøkelse og Statens kartverk Sjø.

 

Fakta om koraller

Her kan du finne informasjon om flere av korallene som lever i norske farvann:

Koraller