Hopp til hovedteksten
Tokt m Mosby stort.jpg
Utskriftsvennlig versjon

På tokt med "Håkon Mosby"

For å læra litt om Havforskingsinstituttet sine aktivitetar, og særleg om EPIGRAPH i Hardangerfjorden, var klasse 3BI ved Kvinnherad vidaregåande skule med på fjordtoktet med FF Håkon Mosby i november 2008. I forkant av toktet hadde Helen Petersen førebudd elevar og lærarar på kva dei hadde i vente og korleis rutinar og reglar er om bord på eit forskingsfartøy. Etter toktet laga elevane sin eigen audiovisuelle presentasjon frå toktet som vart vist på utdanningsmessa på Husnes 26.11.08.

Tekst: klasse 3BI, Kvinnherad vidaregåande skule 


Nysgjerrige gjester frå orientering hos Knut Hansen. Frå venstre: Malene Øyre, Astrid Kristoffersen, Kjersti Holmedal, Karina Solheim og Knut Hansen.

Klassen vart delt inn i to grupper. Den eine gruppa var med på tokt fredag 14. november, medan den andre gruppa var med måndag 16. november. Begge gruppene gjekk om bord på Halsnøy, og turen gjekk innom Hardangerfjorden, Sørfjorden, Maurangerfjorden, Høylandssundet, innløpet til Matrefjorden og Leirvik.

På fredag var det tråling som stod på programmet til forskarane. Då fekk vi vera med å sjå på fangsten; brisling, krill, maneter, lysprikkfisk, laksesild, to pigghåar, éin rognkjeks og ein del andre artar. Vi var med og målte, vog og undersøkte fangsten.

På måndag var vi med å filma havbotnen med undervasskameraet CamPod. Det var spennande å sjå på kva slags liv det fins 300-400 meter under vatn. Her var det ingen planter, men ein del dyr av forskjellige slag. Hummarar, sjøkreps, sjøstjerner, sjøtre, korallar og ankerdyr, og forskjellige typar svampar og skjel og nokre fiskeartar gjekk mykje igjen.

Det vart også tid til å undersøkja dyreplankton i lupe, samt otolittar (øyrestein) frå sild og brisling. For dei som ikkje veit det, så kan ein finna ut alderen til fisk ved å undersøkja otolittane deira. Denne informasjonen brukar forskarane til å finne ut av kor mange fiskar som er utklekka i år, i fjor osb.

Det var veldig kjekt og lærerikt for oss å få vere med på dette toktet. Lærarane skal ha mykje ros for at dei har fått til eit sånt samarbeid med Havforskingsinstituttet. Vi vil også gjerne takka forskarane og mannskapet på båten for at me fekk lov å vere med på dette her.

 

les mer

Nytt forskingsprogram om kyst- og fjordøkologi

EPIGRAPH kartlegg påverknad på økosystemet i Hardangerfjorden (pdf)

Om FF "Håkon Mosby"