Hopp til hovedteksten
stillehav_350.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Fant bestand av stillehavsøsters

Søndag fant forskere fra Havforskningsinstituttet en bestand på ca 500 individer av stillehavsøsters mellom Tjøme og Sandefjord. Bestanden består av minst fire generasjoner, noe som betyr at østersen reproduserer på denne lokaliteten. Tidligere er det bare funnet enkeltindivider av stillehavsøsters i Norge.

Forskerne ser ikke noe positivt ved at denne østersen etablerer bestander i norske farvann siden de ofte kan ha negative effekter på andre dyr. Fra andre områder er det kjent at stillehavsøsters fortrenger opprinnelige skjellarter. De sprer seg også utover bunnen og lager hardbunn i områder der det egentlig er mykbunn, noe som kan det få store lokale konsekvenser for dyr og planter.

Det er usikkert hvor stillehavsøstersen i denne bestanden opprinnelig kommer fra. Stillehavsøsters har lenge vært på vandring nordover i Europa, og en mulighet er at det er disse skjellene som nå har dannet en bestand mellom Tjøme og Sandefjord. En annen forklaring kan være at østersene kommer fra et oppdrettsanlegg for stillehavsøsters i Danmark.

Funnet av denne bestanden ble gjort i forbindelse med feltkartlegging av ålegress og østers i Vestfold, og er basert på tips fra publikum. En liknende forekomst er tidligere påvist i Sverige utenfor Tjærnø. I løpet av sommeren har det kommet flere tips om stillehavsøsters i området Skagerrak - Oslofjorden, og forskerne kan derfor ikke utelukke at de vil finne flere bestander etter hvert som tipsene blir sjekket.