Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - April

Publisert: 16.04.2008 - Oppdatert: 06.07.2009
Smolt

Havforskingsinstituttet om anadrome laksefisk i sjø

Havforskingsinstituttet har svart på Direktoratet for naturforvaltning si høyring om fiske etter anadrome laksefisk i sjø for perioden 2008 – 2012. Høyringsuttalen har som utgangspunkt at instituttet er oppteken av at den nordatlantiske laksen skal forvaltast på ein slik måte at bestandane vert bevart og utvikla slik at dei kan gi eit berekraftig og langsiktig grunnlag for forsvarleg hausting av alle som har rett til å fiske den og næringsliv både i sjø og elv. Høyringsuttala er instituttet sitt syn i saka. Den er eit produkt av ein intern prosess der fleire av våre fagmiljø har vore involvert.

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i sjøen for perioden 2008-2012
Publisert: 23.04.2008 - Oppdatert: 06.07.2009
Laks

Brukar DNA mot lakserømming

Til dagleg kan vi høyra og lesa om detektivar og etterforskarar som samlar inn ørsmå prøvar for DNA-identifisering i kriminalsaker. Men at forskarar frå Havforskingsinstituttet ved hjelp av liknande metodar no peikar ut kva oppdrettsanlegg ein rømt laks kjem frå, det er heilt nytt.

Genetic assignment identifies farm of origin for Atlantic salmon Salmo salar escapees in a Norwegian fjord
Last ned:
Publisert: 18.04.2008 - Oppdatert: 25.08.2009
Klimak350.gif

Frykter brå klimaendringer

På slutten av konferansen om klimaendringer og fiskeriforvaltning i Bergen trakk flere deltakere frem muligheten for at det kan komme brå klimaendringer som det er nær sagt umulig å vite konsekvensene av.

om konferansen
Publisert: 17.04.2008 - Oppdatert: 24.04.2009
pressemote_350.jpg

Klimakonferansen har starta

I dag opna fiskeri- og kystminister Helga Pedersen og generalsekretær i Nordisk Ministerråd, Halldor Ásgrimsson, klimakonferansen om fiskeriforvaltning og klimaendringar i Nord-Atlanteren, Nordsjøen, Barentshavet og Østersjøen i Bergen.

om konferansen
Publisert: 15.04.2008 - Oppdatert: 06.07.2009
krajnij350.gif

Krajnij besøkte Havforskningsinstituttet

Leder av den statlige russiske fiskerikomite, Andrej Krajnij, besøkte tirsdag ettermiddag Havforskningsinstituttet. Her fikk han en orientering om instituttets virksomhet og anledning til å diskutere norsk-russisk samarbeid om havforskning.

Publisert: 10.04.2008 - Oppdatert: 25.08.2009
DSC_1918a372.gif

Trenger ikke rømme for å spre sine gener

Rømt oppdrettslaks som blander seg med villfisk har fått en del oppmerksomhet i det siste. Vår neste, store oppdrettsart, torsken, trenger ikke rømme for å spre sitt genetiske materiale. Den gyter nemlig i merdene. Havforskningsinstituttet er nå i gang med å undersøke hvilke konsekvenser dette har for villtorsken.

Publisert: 30.04.2008 - Oppdatert: 06.07.2009
mengdekart350.gif

Ein sildelarve i kvar liter sjøvatn på Mørekysten

Årets sildelarvetokt viser at det var mykje sildelarvar utanfor Møre, spesielt like nord for Breisunddjupet. På ein av målestasjonane her vart det funne heile 48 843 sildelarvar per m2. Det er den høgste konsentrasjonen av sildelarvar som er målt i denne tidsserien. Ein slik konsentrasjon tilsvarer at det i kvar liter sjøvatn finst ein sildelarve.

~ i toktrapporten
Last ned:
Publisert: 02.04.2008 - Oppdatert: 06.07.2009
Kamskjell

Smakebiter fra statusrapportene

Torsdag 3. april offentliggjøres Havforskningsinstituttets statusrapporter Havets ressurser og miljø 2008 og Kyst og havbruk 2008. Der kan du blant annet lese om sårbare områder i Arktis, oksygenmangel hos oppdrettslaks og reker som er klare for "det grønne merket".

IMR - Havforskningsinstituttet
Publisert: 07.04.2008 - Oppdatert: 06.07.2009
Toresen372.gif

Presentasjoner fra sleppkonferanse tilgjengelig på nett

3. april presenterte Havforskningsinstituttet statusrapportene Havets ressurser og miljø 2008 og Kyst og havbruksrapporten 2008. Rapportene gir en god oversikt og oppsummering over tilstanden og aktivitetene i våre kyst- og havområder. Presentasjonene fra sleppkonferansen er nå tilgjengelig på nett både i form av opptak og pdf-filer.

Se opptak av Tarangers presentasjon på sleppkonferansen
Last ned:
Publisert: 07.04.2008 - Oppdatert: 23.04.2009
vinter_350.jpg

Vintertoktet 2008

Ei lita betring for torskebestanden og auke i mengda av hyse og små snabeluer er positive resultat frå årets vintertokt. For blåkveite er det derimot lite endring, og det er framleis nedgang for vanleg uer. Årets tokt hadde den beste dekninga i russisk sone sidan 2005.

Asgeir Aglen
Publisert: 21.04.2008 - Oppdatert: 06.07.2009
pressemelding_figur_350.jpg

Barentshavet 2007 - stor aktivitet i viktig område

Økt vanntemperatur, mindre is, sørlige fiskearter og noe redusert overfiske er noen av hovedfunnene i tre ferske rapporter om utviklingen i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten. Som en oppfølging av forvaltningsplanen for Barentshavet er det opprettet et faglig forum, en overvåkingsgruppe og et forum for samarbeid om miljørisiko. De tre gruppene har nå lagt fram sine årlige rapporter om utviklingen av økosystemet og den menneskelige aktiviteten i Barentshavet.

Bjørn Fossli Johansen
Publisert: 03.04.2008 - Oppdatert: 06.07.2009
PROFIL350.gif

Isgående forskningsfartøy tegnes av Rolls-Royce Marine AS

Rolls–Royce Marine AS i Ålesund har fått kontrakten på å designe det nye, norske isgående forskningsfartøyet. På statsbudsjettet 2008 er satt av fem millioner kroner til forprosjekt for et slikt fartøy. Det skal erstatte eksisterende isgående fartøy, blant annet forskningsfartøyet "Lance" som tilhører Norsk Polarinstitutt.