Hopp til hovedteksten
PROFIL350.gif
Utskriftsvennlig versjon

Isgående forskningsfartøy tegnes av Rolls-Royce Marine AS

Rolls–Royce Marine AS i Ålesund har fått kontrakten på å designe det nye, norske isgående forskningsfartøyet. På statsbudsjettet 2008 er satt av fem millioner kroner til forprosjekt for et slikt fartøy. Det skal erstatte eksisterende isgående fartøy, blant annet forskningsfartøyet "Lance" som tilhører Norsk Polarinstitutt.

 

Kontrakten ble undertegnet i Bergen 3. april. Forprosjektet skal utvikle grunnlaget for anbudsdokumentene som skal være ferdig høsten 2008 slik at det kan gjennomføres en anbudsrunde i 2009. Anbudsrunden blir gjennomført dersom Regjeringen bestemmer seg for å fremme forslag for Stortinget om bygging av et nytt isgående forskningsfartøy.

 Det er gjort et omfattende arbeid som grunnlag for bevilgningen til forprosjekt. Alle norske forskningsinstitusjoner som driver forskning og overvåkning i polare farvann har deltatt i arbeidet – og de vil være brukere av et nytt fartøy. Havforskningsinstituttet leder prosjektgruppen med representanter fra brukerinstitusjonene, blant annet Norsk Polarinstitutt og universitetene i Bergen og Tromsø.

Signering2a350.gif

Rederisjef Per Wilhelm Nieuwejaar ved Havforskningsinstituttet (til venstre) og daglig leder Monrad Hide ved Rolls-Royce Marine AS sin avdeling Ship Technology i Ålesund signerte kontakten om design av nytt isgående forskningsfartøy.

 

Eksterne kontaktpersoner

Avdelingsdirektør Øystein Mikelborg
Norsk Polarinstitutt, tlf.  91 70 50 29

Kommunikasjonsdirektør Gunn Sissel Jaklin
Norsk Polarinstitutt, tlf. 77 75 06 40