Hopp til hovedteksten
350.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Økt kunnskap om utvikling av torskegonade

Forskere har funnet ut at kjønnscellene i melke hos torsk vokser på en spesiell måte og er fordelt i en gradient i forhold til utviklingsgrad. Dette har stor betydning hvis en skal bestemme modningsgraden på hanntorsk, og studere effekter av for eksempel oljeforurensing, klima- eller oppdrettsbetingelser på kjønnsmodning, eller forstyrrelser av kjønnsmodning i torsk.

For å studere de overnevnte effektene er det viktig å kjenne strukturene i gonaden både på det makroskopiske og det mikroskopiske nivået. Kjennskapen til utviklingen av kjønnscellene har bl.a betydning for hvor vellykkede prøver en får tatt av gonaden.

Artikkelen “Spermatogenesis in Atlantic Cod (Gadus morhua, L): A Novel Model of Cystic Germ Cell Development” er publisert i det velrenomerte tidsskriftet ”Biology of reproduction” av forskerne Fernanda F. L. Almeida, Cathrine Kristoffersen, Geir Lasse Taranger og Rudiger W. Schulz.

Fernanda og Cathrine har beskrevet oppbyggingen av melke (testis) hos torsk og karakterisert de ulike stadier i celleutviklingen. I samarbeid med andre forskere ved Havforskningsinstituttet har Cathrine Kristoffersen i tillegg utviklet en ”histomorfometrisk” metode der en kan kvantifisere effekter på gonademodning hos torsk med billedanalyse på histologiske snitt av melke. Metoden har blant annet blitt benyttet for å studere effekter av lysstyring hos fisk i merd og for å se på hvilke effekter det kjemiske stoffet alkylfenoler har på modning av hanntorsk. Alkylfenoler finnes bl.a. i produsert vann fra oljeindustrien.

Fernanda Almeida er stipendiat ved Universitetet i Utrecht finansiert av Havforskningsinstituttet (Biologiske mekanismer), og Rudiger Schulz er forskningssjef II i faggruppe Reproduksjon og vekst ved Havforskningsinstituttet samt professor i Universitetet i Utrecht. Cathrine Kristoffersen er stipendiat i faggruppe Reproduksjon og vekst.

 

 

 

Les også artikkelen

“Spermatogenesis in Atlantic Cod (Gadus morhua, L): A Novel Model of Cystic Germ Cell Development”
i Biology of reproduction

Kontaktpersoner:

Geir Lasse Taranger
leder for Forskningsprogram biologiske mekanismer
tlf.: 55 23 63 71


stipendiat
mob.: 414 25 674