Hopp til hovedteksten
Kongekrabbe_350.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Stortingsmelding om kongekrabbe

Fredag blei Stortingsmeldinga om Forvaltning av kongekrabbe lagt fram. Meldinga fortel om då kongekrabben kom til Barentshavet, forvaltinga av bestanden fram til i dag, fangststatistikk, folkerettslege forpliktingar, samt forskingsresultat og kunnskapsstatus på området.

Meldinga fortel om då kongekrabben kom til Barentshavet, forvaltinga av bestanden fram til i dag, fangststatistikk, folkerettslege forpliktingar samt forskingsresultat og kunnskapsstatus på området. På denne bakgrunnen blir det trekt overordna linjer for den vidare forvaltinga av kongekrabbe.

Les Stortingsmeldinga her
 

 

Kontaktpersonar

faggruppeleiar
Jan Sundet
tlf 77 60 97 40

kommunikasjonsdirektør
Kari Østervold Toft
55 23 85 38/913 80 629

les meir

Fakta om kongekrabbe

Kongekrabbefiske

Kap. 1.14 Kyst og havbruksrapporten 2007:
Bestandsestimering med kongekrabbeteiner (pdf)

Kap. 2.8 Kyst og havbruksrapporten 2007:
Kongekrabbe (pdf)

 (pdf)

 

Fakta om kongekrabbe

Latinsk navn: Paralithdodes camtschaticus
Utbredelse: Langs kystområdene og til havs i det sørlige Barentshavet, på dyp fra ca. 5-400 m, avhengig av årstid
Størrelse: Blir sjelden 8 kg, skjoldlengde på 2-23 cm i norske farvann
Føde: Bunndyr og planter. Børstemark og små muslinger står øverst på listen over byttedyr.

Kongekrabbe