Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - September

Publisert: 20.09.2007 - Oppdatert: 03.04.2009
temperatur_350.jpg

Barentshavet litt kaldere enn i fjor

To av snittene som er tatt på årets økosystemtokt viser en liten nedgang i temperatur i forhold til i fjor, men likevel viser resultatene fra både Fugløya-Bjørnøya og Vardø-Nord-snittene at temperaturen i Barentshavet fremdeles er omkring 0,7 oC over gjennomsnittet for perioden 1977-2004.

Randi Ingvaldsen
Publisert: 28.09.2007 - Oppdatert: 14.02.2013
35x2_snittet-otolitt.jpg

Et hav av informasjon i fiskens ørestein

Øresteinen kalles gjerne fiskens ferdskriver. Alder, vekst, temperatur, vandringsmønster, kjønnsmodning, antall gyteperioder, genetisk mangfold og forurensing: Alt kan dette kan man lære om ved å analysere øresteiner. Havforskningsinstituttet har samlet store mengder fra begynnelsen av 1900-tallet og frem til i dag.

Publisert: 25.09.2007 - Oppdatert: 03.04.2009
KangasILL.jpg

Nye strømmålere øst i Barentshavet

Hva som renner inn i Barentshavet av varmt atlanterhavsvann, har Havforskningsinstituttet ganske god kontroll på etter grundige målinger mellom Fugløya i Troms og Bjørnøya de siste 10 årene. Fem strømmålingsrigger som ble satt ut mellom Novaja Semlja og Frans Josef Land skal gi ny informasjon om havstrømmene øst i Barentshavet.

Randi Ingvaldsen
Publisert: 20.09.2007 - Oppdatert: 20.02.2009
skoledag350.gif

Havforskningsinstituttet deltar på Forskningsdagene

Fredag 21. og lørdag 22. september markeres Forskningsdagene med arrangementer over hele landet. Havforskningsinstituttet deltar både i Bergen, Arendal og Tromsø.

Anette Karlsen
Publisert: 20.09.2007 - Oppdatert: 20.02.2009
vaksinering_160.jpg

Havforskningsinstituttet skal gi råd på helse

I Aftenpostens oppslag torsdag 20. september om NOFIMA kan en lese at det nye selskapet skal være Regjeringens viktigste rådgiver på sykdom og smitte hos fisk. Havforskningsinstituttet og Veterinærinstituttet er i dag rådgivere for myndighetene på fiskehelse, en rolle vi også kommer til å ha i framtiden.

Kari Østervold Toft
Publisert: 19.09.2007 - Oppdatert: 20.02.2009
Sorting-the-catch_Angola_35.jpg

Heder til norsk fiskeribistand

I 30 år har Nansenprogrammet arbeidet for bedre fiskeriforvaltning i fattige land. Det unike programmet har bistått kyststater verden over med kartlegging av fiskebestander, oppbygging av forskningskompetanse og etablering av forvaltningssystemer. 21. september mottar Nansenprogrammet Svensk Fisks internasjonale pris Kungsfenan for sitt banebrytende arbeid.

Tore Strømme
Publisert: 28.09.2007 - Oppdatert: 20.02.2009
KPrisutdeling_350.jpg

Prispengar til forskingsfond

- Denne prisen skal setjast inn i eit nytt forskingsfond, Gunnar Sætersdals minnefond, kunngjorde Tore Nepstad då han mottok Kungsfenan eller Swedish Seafood Award på vegne av Nansenprogrammet. Prisen for berekraftig fiskerinæring på 300 000 svenske kroner vart overrekt av kronprinsesse Victoria.

Heder til norsk fiskeribistand
Publisert: 17.09.2007 - Oppdatert: 11.03.2009
Kongekrabbe_350.jpg

Stortingsmelding om kongekrabbe

Fredag blei Stortingsmeldinga om Forvaltning av kongekrabbe lagt fram. Meldinga fortel om då kongekrabben kom til Barentshavet, forvaltinga av bestanden fram til i dag, fangststatistikk, folkerettslege forpliktingar, samt forskingsresultat og kunnskapsstatus på området.

Les Stortingsmeldinga her
Publisert: 07.09.2007 - Oppdatert: 20.02.2009
bilde2gif350.gif

Unge forsker på forskning

35 sjetteklassinger fra Ytre Arna skule besøkte Havforskningsinstituttet onsdag 5. september som en del av opplegget til Forskningsdagene 2007.

Forskningsdagene i Bergen
Publisert: 26.09.2007 - Oppdatert: 20.02.2009
350.jpg

Økt kunnskap om utvikling av torskegonade

Forskere har funnet ut at kjønnscellene i melke hos torsk vokser på en spesiell måte og er fordelt i en gradient i forhold til utviklingsgrad. Dette har stor betydning hvis en skal bestemme modningsgraden på hanntorsk, og studere effekter av for eksempel oljeforurensing, klima- eller oppdrettsbetingelser på kjønnsmodning, eller forstyrrelser av kjønnsmodning i torsk.

“Spermatogenesis in Atlantic Cod (Gadus morhua, L): A Novel Model of Cystic Germ Cell Development”
Publisert: 24.09.2007 - Oppdatert: 06.04.2009
Fodag1.jpg

Vann ute, vann inne

Regnet høljet ofte ned under Forskningsdagene fredag og lørdag. Det forhindret ikke ganske godt fremmøte på Festplassen i Bergen. Mange lot seg fascinere av vanneksperimentene på Havforskningsinstituttets stand.

Kjartan Mæstad