Hopp til hovedteksten
vaksinering_160.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Havforskningsinstituttet skal gi råd på helse

I Aftenpostens oppslag torsdag 20. september om NOFIMA kan en lese at det nye selskapet skal være Regjeringens viktigste rådgiver på sykdom og smitte hos fisk. Havforskningsinstituttet og Veterinærinstituttet er i dag rådgivere for myndighetene på fiskehelse, en rolle vi også kommer til å ha i framtiden.

Havforskningsinstituttet og Veterinærinstituttet er i dag rådgivere for myndighetene på fiskehelse, en rolle vi også kommer til å ha i framtiden.

NOFIMA er opprettet for å ivareta næringsrettet forskning. Havforskningsinstituttet, NIFES og Veterinærinstituttet skal rette sin forskning mer inn mot forvaltningen. Det innebærer en styrking av rådgiverrollen for disse tre instituttene.

Stortingets vedtak om NOFIMA i juni i år sier at forvaltningsrettede oppgaver som i dag blir utført av NOFIMA-instituttene skal føres over til forvaltningsinstituttene. Dette er også en del av prosessen fram mot etableringen av det blå-grønne selskapet.
 

 

kontaktperson

kommunikasjonsdirektør
Kari Østervold Toft913 80 629