Hopp til hovedteksten
temperatur_350.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Barentshavet litt kaldere enn i fjor

To av snittene som er tatt på årets økosystemtokt viser en liten nedgang i temperatur i forhold til i fjor, men likevel viser resultatene fra både Fugløya-Bjørnøya og Vardø-Nord-snittene at temperaturen i Barentshavet fremdeles er omkring 0,7 oC over gjennomsnittet for perioden 1977-2004.

Målinger gjort i august-september viser at det fra 1997 har vært en sterk økning i temperaturen som blir målt i snittene. Økningen har vært spesielt tydelig de siste fem årene, og i 2006 og begynnelsen av 2007 var det ekstremt høye temperaturer og lite is. Det har i de siste årene vært forventet at det skulle bli kaldere i Barentshavet, både fordi varmeperiodene ofte har en varighet på fem til sju år, og fordi temperaturen i Svinøysnittet viste en nedgang i perioden 2003-2005. Ofte kan temperaturendringer i Norskehavet sees igjen i Barentshavet to til tre år senere. Årets data kan være et tegn på at varmebølgen er på retur. Det kan imidlertid også være bare en foreløpig nedgang slik at temperaturen igjen vil stige. I Fugløya-Bjørnøyasnittet er temperaturen fremdeles blant de høyeste som er observert etter at tidsserien startet i 1964. I Vardø-Nordsnittet var det varmere i midten av 50-årene, i begynnelsen av 60-årene og rundt 1990 enn det er nå. I løpet av vinteren vil vi se om nedgangen fortsetter eller om temperaturene stiger ytterligere.

 

kontaktperson

Randi Ingvaldsen
tlf. 55 23 85 96

les mer

~ om snitt
~ innlegg i toktdagboken fra 14.09.07 om snitt