Hopp til hovedteksten
sildetokt_170.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Pressekonferanse om kvoteråd for 2008

Mandag 15. oktober kl. 1200 holder Havforskningsinstituttet pressekonferanse om anbefalingene til neste års kvoter for blant andre torsk i Nordsjøen, lodde, kolmule, norsk vårgytende sild, makrell og hestmakrell, tobis og øyepål.

Pressemeldinger om kvoterådene fra Det internasjonale råd for havforskning (ICES) legges ut på Havforskningsinstituttets nettsider klokken 1000 på mandag.

Pressekonferansen overføres direkte på internett: http://webtv.meeting.no/imr

Spørsmål til pressekonferansen kan sendespresseimr.no@ etter klokken 1000 mandag for dem som ikke har anledning til å møte.

Sted: 3.etasje, Havforskningsinstituttet, Nordnesgaten 50, 5817 Bergen
Tid: Kl. 1200

Påmelding senest kl 0930, mandag 15. oktober.

 

Påmelding
senest kl 0930, mandag 15. oktober

Kontaktperson

Kommunikasjonsrådgiver Kjartan Mæstad
tlf. 55 23 84 28
mob. 95 80 84 70

Tidligere kvoteråd

 

Fakta om tobis

Latinsk navn: (Ammodytes marinus)
Andre norske navn: Havsil
Familie: Ammodytidae
Gyteområde: Vikingbanken til danskekysten, Dogger, Storbritannia og ved Shetland
Leveområde: Som for gyteområde
Føde: Små planktoniske krepsdyr (raudåte), fiskeegg og -yngel
Levetid: Blir sjelden over 10 år
Maks størrelse: 24 cm og 0,1 kg
Særtrekk: Gjemmer seg ved å bore seg ned i sandbunnen
 

Tobis