Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - Oktober

Publisert: 05.10.2007 - Oppdatert: 06.04.2009
gosars_350.jpg

Greit 2008-budsjett

Forslaget til Statsbudsjett 2008 gir ingen store endringer for Havforskningsinstituttet. Budsjettet er en videreføring av årets bevilgning for drift av instituttet og våre forskningsfartøy.

Last ned:
Publisert: 17.10.2007 - Oppdatert: 06.04.2009
Nordsjofauna_350.jpg

Botndyra i Nordsjøen undersøkt

Kor mykje botndyra i Nordsjøen veks i løpet av ein dag og korleis dei ulike artane vert påverka av fiske med botnreiskap, er noko av det forskarane har prøvd å finne svar på i det nyleg avslutta MAFCONS-prosjektet. På grunn av den store fiskeriaktiviteten som gjer Nordsjøen til eit av dei mest menneskeleg påverka marine områda i verda, er undersøkingar av dette havområdet viktig.

Publisert: 26.10.2007 - Oppdatert: 06.04.2009
deform1.jpg

Deformasjoner i laks kan skyldes lavt mineralinnhold

Deformasjoner i ryggsøylen hos oppdrettslaks er tidvis et stort problem i norsk oppdrett. Ny forskning ved Havforskningsinstituttet viser at utvikling av slike deformasjoner skyldes lavt mineralinnholdet i ryggvirvlene.

Virveldeformasjoner hos oppdrettslaks
Publisert: 09.10.2007 - Oppdatert: 06.04.2009
Hummer350.jpg

Foreslår ikke totalfredning av hummeren

Av hensyn til hummerbestanden, burde det innføres totalfredning. Av hensyn til kystkulturen, anbefaler imidlertid hummerutvalget at det fortsatt skal kunne fanges hummer, om enn med flere innskjerpinger.

rapporten
Publisert: 30.10.2007 - Oppdatert: 07.11.2011
Makrell-overleving-1.jpg

Trenging stresser makrellen

Stor makrell betales langt bedre enn mindre makrell. Når båtene i notflåten skal avgjøre kvantum og størrelsen på fisken i et kast, vil mange tørke nota så mye opp at fisken blir trengt og begynner å ”koke” før det tas prøver av fangsten. Nå er det påvist at 10 minutters koking gjør makrellen så stresset at den dør.

Overleving av makrell som er trengd i not
Last ned:
Publisert: 05.10.2007 - Oppdatert: 24.02.2009
Vintertokt_160.jpg

Nytt isgående forskningsfartøy er inne på statsbudsjettet

Havforskingsinstituttet og Universitetet i Bergen inviterer til pressekonferanse fredag 5. oktober kl. 1300 på Havforskingsinstituttet si rederiavdeling, Nykirkekaien 1 i Bergen i samband med statsbudsjettet. For å sikre framdrifta i arbeidet med å utgreie eit nytt isgåande forskingsfartøy er det foreslått ei løyving på 5 millionar kroner til prosjektering av eit nytt fartøy i 2008-budsjettet.

Kari Østervold Toft
Publisert: 12.10.2007 - Oppdatert: 06.04.2009
sildetokt_170.jpg

Pressekonferanse om kvoteråd for 2008

Mandag 15. oktober kl. 1200 holder Havforskningsinstituttet pressekonferanse om anbefalingene til neste års kvoter for blant andre torsk i Nordsjøen, lodde, kolmule, norsk vårgytende sild, makrell og hestmakrell, tobis og øyepål.

http://webtv.meeting.no/imr
Publisert: 11.10.2007 - Oppdatert: 06.04.2009
avtale_100.jpg

Samarbeidsavtale mellom Oljedirektoratet og Havforskningsinstituttet

Oljedirektoratet (OD) og Havforskningsinstituttet arbeider med offentlige oppgaver innenfor beslektede fagområder i forhold til internasjonal bistandsvirksomhet. Samarbeidsavtalen skal bidra til å utvikle samarbeidsprosjekter til beste for brukerne.

Åsmund Bjordal
Publisert: 08.10.2007 - Oppdatert: 06.04.2009
Toktdagbok_baat_350.jpg

Fortsatt mye pelagisk yngel i varmt Barentshav

Barentshavet er også i 2007 varmere enn normalt, men ikke rekordvarmt. Det er mye yngel av lodde og uer, og bestandene av voksen lodde og sild øker.

Økosystemtokt Barentshavet 2005
Publisert: 29.10.2007 - Oppdatert: 06.04.2009

Noreg og Russland samde om kvotar for 2008 og felles forsking

Havforskingsinstituttet ser positivt på at det ulovlege fisket etter torsk i Barentshavet synest å ha gått vesentleg ned i løpet av 2007. For hyse vart det fastsett ein kvote høgare enn rådet frå ICES. I tråd med rådet frå ICES vart ikkje opna for eit loddefiske i 2008. Det er også semje om eit omfattande felles havforskingsprogram for dei komande åra.

ole.arve.misund@imr.no