Hopp til hovedteksten
Hummer350.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Foreslår ikke totalfredning av hummeren

Av hensyn til hummerbestanden, burde det innføres totalfredning. Av hensyn til kystkulturen, anbefaler imidlertid hummerutvalget at det fortsatt skal kunne fanges hummer, om enn med flere innskjerpinger.

Hummerbestanden i Norge er på et historisk lavt nivå. De tiltakene myndighetene har innført hittil, har hatt liten effekt.
Arbeidsgruppen som har sett på tiltak som kan være med å bygge opp bestanden av hummer langs kysten, la frem sine forslag i helgen.

Her slås det fast at dersom det ene og alene var rask gjenoppbygging av hummerbestanden som skulle være avgjørende, ville utvalget foreslått totalfredning, gjerne supplert med kultuveringsarbeid. Hensynene til dem som fanger hummeren, gjør imidlertid at arbeidsgruppen foreslår at det fortsatt skal kunne fiskes hummer. Men dette må skje under nye forvaltningsregler.

Blant innskjerpingene som foreslås er:

 • Felles fredningstid for hele landet fra 1. januar til 1. oktober. 
   
 •  Yrkesfiskere kan fiske med maksimalt 80 teiner. Fritidsfiskere med maksimalt 10 teiner per fisker eller fartøy.
   
 • Fluktåpninger på 60 millimeter i hummerfisket og 80 millimeter i krabbeteiner i fredningstiden. 
   
 • Ryggskjoldet skal brukes når lengde måles, ikke totallengde som nå. Minstemålet blir 88 millimeter og maksimallende blir 115 millimeter over hele landet. 
   
 •  Vern av rognhummer. Dette vil innebære at landing og omsetning av rognhummer totalforbys. 
   
 •  Det blir forbudt å oppbevare levende hummer i fredningstiden
   
 • Minste grense for fiske med teiner for fritidsfiskere i fredningstiden, blir 15 meter fra Rogaland og nordover.
   
 • Fra svenskegrensen til Aust-Agder blir dybdegrensen 25 meter.

Fiskeridirektøren opprettet arbeidsgruppen, eller hummerutvalget som den også kalles, i 2004. Den har bestått av folk fra Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet.

 

les mer

Hele rapporten på Fiskeridirektoratets nettsider

kontaktpersoner

Jan Atle Knutsen
forsker, Bunnhabitat og skalldyr
tlf. 37 05 90 28

Ann-Lisbeth Agnalt
forsker, Bunnhabitat og skalldyr
tlf. 55 23 63 68


forsker, Populasjonsgenetikk
tlf. 55 23 63 47