Hopp til hovedteksten
180.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Bergen styrker klimaforskningen

Styret i Bjerknessamarbeidet, som består av Universitetet i Bergen, Havforskningsinstituttet og Nansensenteret, vil videreutvikle klimaforskningen i Bergen og stiller seg positive til planene om et nytt sammenslått klimasenter. Det skriver Bjerknessenter for Klimaforskning i en pressemelding i dag.

Bjerknessenteret for Klimaforskning, er et av de norske sentrene for Fremragende forskning og en rekke forskere fra Havforskningsinstituttet er tilknyttet forskningssenteret.

Nytt klimaforskningsinstitutt

I januar 2007 ble det opprettet en arbeidsgruppe som skulle utrede en fremtidig organisering av klimaforskningen i Bergen med sikte på en langsiktig satsning på klimaforskning i regnbyen. Styret for Bjerknessamarbeidet slutter seg nå til arbeidsgruppens innstilling, og støtter planen om å etablere et nytt klimaforskningsinstitutt med utgangspunkt i dagens Nansensenter og deler av virksomheten ved Unifob Klima AS. Partene i Bjerknessamarbeidet vil i tråd med dette ytterligere styrke klimaforskningen i Bergen. 

Se

 

 

Kontakter i styret for Bjerknessamarbeidet

Ola M. Johannessen,
direktør Nansensenteret
tlf. 55 20 58 00/90 13 53 36

Tore Nepstad,
direktør Havforskningsinstituttet
tlf 55 23 85 19/99 32 86 02

Kari Tove Elvbakken,
universitetsdirektør
tlf. 55 58 20 00/95 11 71 50

Hans Petter Sejrup,
dekanus Mat.nat. fak., UiB
tlf. 55 58 35 05/97 15 29 78

Eystein Jansen,
direktør Bjerknessenteret
tlf. 55 58 34 91/90 61 88 58