Hopp til hovedteksten
issmelting_350.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Varmerekord i Barentshavet - igjen

2006 er det varmeste året som noen gang er observert i Barentshavet. Temperaturen var i gjennomsnitt mer enn 1ºC over midlet og den varme trenden fortsetter inn i 2007. Januar 2007 var varmere enn fjoråret, og temperaturen var hele 1,55 ºC over gjennomsnittet. Det konkluderer norske og russiske klimaforskere etter et møte i Murmansk forrige uke.

Varme vintrer

Det har vært en tendens til varme vintrer i snart 10 år. Dette har hatt sammenheng med høye lufttemperaturer om høsten og tidlig på vinteren, noe som har gitt liten avkjøling av vannmassene og derfor ført til større avvik fra langtidsmidlet om vinteren enn om sommeren. De milde vintrene har trolig sammenheng med sirkulasjonen i atmosfæren, med mye mild luft inn over havområdene. De milde vintrene og den høye temperaturen i vannet har også ført til lite is i Barentshavet om vinteren i de siste årene.

Høy temperatur i atlanterhavsvannet

Det er ikke bare i Barentshavet at temperaturen er høy. Langs hele norskekysten har vi de to siste årene opplevd høye sjøtemperaturer, noen av de høyeste som er observert. Ved siste årsskifte var temperaturen i Nordsjøen omtrent 2 ºC over midlet for årstiden, og i Norskehavet er også temperaturene høye. Dette tyder på at temperaturen i atlanterhavsvannet som strømmer inn i norske havområder er høy. En arbeidsgruppe under det internasjonale råd for havforskning (ICES) skal møtes i Irland rett etter påske for å diskutere utviklingen i de klimatiske forholdene i hele Nord-Atlanteren og se nærmere på årsaken til temperaturutviklingen de siste årene.

Naturlige variasjoner?

Det er store naturlige variasjoner i havtemperaturen. Russiske observasjoner som går tilbake til 1900, viser at etter en kald start på det forrige århundre, så begynte temperaturen å stige rundt 1920 og nådde et maksimum i slutten av 1930-årene for så å synke til et minimum i slutten av 1960-årene. Siden da har temperaturen steget jevnt, og etter 1990 har bare de tre årene 1995-1997 hatt lavere temperatur enn langtidsmidlet. Ser vi nærmere på eksisterende observasjoner, så kan mye tyde på at den temperaturøkningen vi har sett de siste 30 årene har vært en del av en naturlig prosess, og at vi ut fra tidligere erfaringer bør vente en synkende temperatur basert på naturlige svingninger. De menneskeskapte klimaendringene vil imidlertid endre på dette, og de bidrar høyst sannsynlig til at vi nå observerer ny varmerekord i Barentshavet. Imidlertid vil temperaturen som følge av de naturlige svingningene mest trolig avta de nærmeste årene, og redusere effekten av den menneskeskapte temperaturendringen i Barentshavet de nærmeste 10-årene.

 

 

Kontaktperson

Forsker Harald Loeng
Mob.  970 75 858
 

Fakta om Barentshavet

Størrelse: 1,4 millioner km2  (ca. 4 ganger så stort som Norge)
Dyp: Gjennomsnittlig dyp er 230 meter, største dyp er 500 meter
Fiskerier: Bunnfisk som torsk, hyse, blåkveite, gapeflyndre og uer. I tillegg lodde, reke, vågehval og grønlandssel

Spesielle forhold:

  • Store, årlige variasjoner mht. temperaturforhold og isdekke
  • Sokkelhav - del av kontinentalsokkelen rundt Polhavet
  • En av de største sjøfuglkonsentasjonene i verden; 20 millioner individer fordelt på nær 40 arter

Forvaltningen av de levende marine ressurser i Barentshavet skjer mellom Norge og Russland i fellesskap.
Russisk navn: Barentsevo More
 

Barentshavet