Hopp til hovedteksten
sars_hjort350.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Stillegående forskningsfartøyer ikke stille nok

Forskningsinstitutter over hele verden investerer nå i nye, stillegående fartøyer for å unngå at fisken unnviker fartøyet under mengdemålingstokt. Dette blir gjort etter anbefalinger fra Det internasjonale råd for havforskning (ICES). Samtidig viser sammenlignende studier utført av Havforskningsinstituttet at det stillegående fartøyet "G.O. Sars" faktisk skaper sterkere og mer langvarige unnvikelsesreaksjoner hos sild enn det tradisjonelle fartøyet "Johan Hjort".

Disse resultatene, som ble publisert av Ona et al. i det internasjonale tidsskriftet Acoustical Society of America denne uken, viser hvor vanskelig spørsmålet om unnvikelsesatferd er. De tyder også på at andre faktorer enn støy påvirker fiskens reaksjon.

Ona og medforfatterne konkluderer derfor med at det er urealistisk å tro at man kan nå ICES sitt mål om å lage fartøyer som ikke påvirker fiskens atferd så lenge det er uklart hva som egentlig får den til å unnvike.
 

 

les mer

 Silent vessels are not quiet
J. Acoust. Soc. Am. 121 (4), April 2007

Fakta om  "G.O. Sars"

Fakta om "Johan Hjort"Til 'G.O. Sars' egne nettsider

kontaktpersoner

Egil Ona
55 23 84 55
909 98 087

Olav Rune Godø
55 23 86 75
414 79 176