Hopp til hovedteksten
forvaltningsrapp_100.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Statusrapport om Barentshavet

I Forvaltingsplan Barentshavet fekk Havforskingsinstituttet ansvaret for å leie arbeidet i overvakingsgruppa. 1. mars kunne leiar Knut Sunnanå overlevere gruppa sin første statusrapport til Geir Klaveness i Miljøverndepartementet, i tråd med mandatet i forvaltingsplanen.

Untitled-8.jpg
I Forvaltingsplan Barentshavet fekk Havforskingsinstituttet ansvaret for å leie arbeidet i overvakingsgruppa. 1. mars kunne leiar Knut Sunnanå overlevere gruppa sin første statusrapport til Geir Klaveness i Miljøverndepartementet, i tråd med mandatet i forvaltingsplanen.

Av Kari Østervold Toft

Denne første rapporten gir ein status for ein del av dei definerte indikatorar i Barentshavet og byggjer på kunnskap frå overvaking som vert gjort av ei rekkje sentrale institusjonar. Lista over institusjonane som er med i overvakingsgruppa er lang og inkluderer både dei store hav- og miljøinstitutta, veterinærsida og dei som har ansvar for forureiningssituasjonen.

Rapporten er no ferdig og kan lastast ned her.

overrekking_200.jpg


Geir Klaveness i Miljøverndepartementet tek i mot den førebelse rapporten frå leiar i overvakingsgruppa, Knut Sunnanå, 1. mars.
 

kontakt

kommunikasjonsdirektør
Kari Østervold Toft
55 23 85 38

Knut Sunnanå
77 60 97 32

Fakta om Barentshavet

Størrelse: 1,4 millioner km2  (ca. 4 ganger så stort som Norge)
Dyp: Gjennomsnittlig dyp er 230 meter, største dyp er 500 meter
Fiskerier: Bunnfisk som torsk, hyse, blåkveite, gapeflyndre og uer. I tillegg lodde, reke, vågehval og grønlandssel

Spesielle forhold:

  • Store, årlige variasjoner mht. temperaturforhold og isdekke
  • Sokkelhav - del av kontinentalsokkelen rundt Polhavet
  • En av de største sjøfuglkonsentasjonene i verden; 20 millioner individer fordelt på nær 40 arter

Forvaltningen av de levende marine ressurser i Barentshavet skjer mellom Norge og Russland i fellesskap.
Russisk navn: Barentsevo More
 

Barentshavet