Hopp til hovedteksten
lodde_2_200.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Nytt frå loddeleitinga

Då ”Kvannøy” og ”Harvest” kom seg ut etter uveret, fann dei ikkje att loddestimane dei hadde funne nord av Slettnes 1. mars. Truleg har desse stimane halde fram vestetter langs kysten. Båtane heldt difor fram austetter langs kysten, og dekka også dei ytre delane av Varangerfjorden.

Seinare gjekk dei til russegrensa og følgde denne nordetter før dei igjen gjekk vestover. Det var lite å sjå austanfor, bortsett frå ein del gode førekomstar av sild. Nokre av prøvane inneheldt litt lodde saman med sild, men dette var lodde som ikkje var komen like langt i modninga som den ein har funne tidlegare. Begge båtane gjekk difor vestover igjen i går, for å freista finna att den lodda som stod nord av Ingøydjupet. Det har enno ikkje lukkast.

I går kveld gjekk ”Gardar” ut frå Tromsø, for å ta fatt på forsøka på å måla mengda av lodde. Dei gjekk ut Malangen i tilfelle lodda skulle ha kome så langt vest, men førebels har dei ikkje rapportert om funn.

På russisk side er det no ein båt, ”Boris Syromjatnikov”, ute. Han held seg i eit område like nord av Murmansk. Der har han lokalisert eit lite område med gode konsentrasjonar av lodde som siste dagane har flytta seg noko vestover frå der han først lokaliserte dette innsiget.

 

kontakt

Toktansvarlig lodde
Harald Gjøsætertlf. 55 23 84 17 

les meir

tidlegare artiklar frå toktet:

Lodde nord av Slettnes [02.03.07]

”Kvannøy” har lokalisert lodde [28.02.07]

Loddeleiting i Barentshavet [ 19.02.07]

Fakta om Barentshavet

Størrelse: 1,4 millioner km2  (ca. 4 ganger så stort som Norge)
Dyp: Gjennomsnittlig dyp er 230 meter, største dyp er 500 meter
Fiskerier: Bunnfisk som torsk, hyse, blåkveite, gapeflyndre og uer. I tillegg lodde, reke, vågehval og grønlandssel

Spesielle forhold:

  • Store, årlige variasjoner mht. temperaturforhold og isdekke
  • Sokkelhav - del av kontinentalsokkelen rundt Polhavet
  • En av de største sjøfuglkonsentasjonene i verden; 20 millioner individer fordelt på nær 40 arter

Forvaltningen av de levende marine ressurser i Barentshavet skjer mellom Norge og Russland i fellesskap.
Russisk navn: Barentsevo More
 

Barentshavet