Hopp til hovedteksten
Bergstad_150.jpg
Utskriftsvennlig versjon

MAR-ECO fekk Descartes-prisen 2006

I går kveld mottok Odd Aksel Bergstad EU sin Descartes-pris for vitskapleg kommunikasjon 2006 på vegne av MAR-ECO-prosjektet. MAR-ECO vann dermed ein av dei fem Decartes-prisane som EU delar ut kvart år. Bergstad er forskar ved Havforskingsinstituttet, Forskingsstasjonen Flødevigen.

Heilt sidan MAR-ECO starta, har det blitt gjort ein stor innsats for å formidle det ein har oppdaga under toktet på Den midtatlantiske rygg. No har prosjektet ei utstilling som skal flytte rundt i fleire land, det har eiga nettside og bokprosjekt. I tillegg vert det arbeidd med å få laga eit dataspel som tar utgangspunkt i MAR-ECO.

I takketala sa Bergstad mellom anna at han er veldig glad for prisen, og at han deler æra med over 120 forskarar, studentar og andre frå 16 land som arbeidar med MAR-ECO. Særleg takka han “MAR-ECO Public Outreach Team” som er leia av Jo Høyer (Havforskingsinstituttet) og Morten Steffensen (Universitetet i Bergen). I tillegg takka han Census of Marine Life som MAR-ECO er knytt til, og andre som har vore med og finansiert og støtta MAR-ECO sitt arbeid med kommunikasjon. Han takka også Noregs Forskingsråd for nominasjonen, og juryen for anerkjenninga ved å gje MAR-ECO Descartes-prisen 2006.

 

kontakt

Adm. dir.
Tore Nepstad
tlf: 55 23 85 19

Kommunikasjonsdirektør
Kari Østervold Toft
tlf: 55 23 85 38

les meir

~ heile takketala (engelsk)