Hopp til hovedteksten
lodde_200.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Lodde i Ingøydjupet

”Kvannøy” og ”Harvest” fann i førgårs att lodda, som no hadde samla seg i sjølve Ingøydjupet, og stod spreidd over eit noko større område enn før. Det vart teke fleire prøver av lodde i dette området. Modningsprosenten var frå 20 til heile 23,5%, noko som tyder på at denne er på veg mot land for å gyta. Lodda var frå 15 til 20 cm lang, med middellengde på 17,8 cm. Middelvekta var 28,0 gram, og det var 60% hannar og 40% hoer i prøvene. Lodda stod no i stimar heilt til overflata.

Medan ”Gardar” no går tette kursar for å freista mengdemåla denne lodda, leitar dei to andre seg austetter med sikksakk-kursar frå kanten og ut til 71º30’N. ”Harvest” kom i går kveld i gode registreringar nordvest av Nordkapp, men dette viste seg å vera sild. Denne silda trakk vestover i stor fart. ”Kvannøy” undersøkte registreringar omtrent nordaust av Nordkapp, og i dette tilfellet viste det seg å vera lodde. Ein prøve viste middellengde 17,4 cm (15,5-19,5 cm), middelvekt 25,5 gram og 62% hoer. Rognprosenten var 22,3. Det vart berre funne to stimar i dette området.

På russisk side av grensa er det lite nytt. Framleis melder dei om gode tette førekomstar i eit lite område rundt 69º40’N, mellom 34ºØ og 35ºØ, det vil seie rett aust av Fiskarhalvøya. Ut frå modningsstadiet meiner dei at denne lodda vil gyta om ei vekes tid. Det er uvisst om den passerar grensa mot Noreg før ho gyt, sidan ho ikkje har vandra særleg mykje dei siste dagane.

 

kontakt

Toktansvarlig lodde
Harald Gjøsæter
tlf. 55 23 84 17

les meir

tidlegare artiklar frå toktet 

 

Fakta om Barentshavet

Størrelse: 1,4 millioner km2  (ca. 4 ganger så stort som Norge)
Dyp: Gjennomsnittlig dyp er 230 meter, største dyp er 500 meter
Fiskerier: Bunnfisk som torsk, hyse, blåkveite, gapeflyndre og uer. I tillegg lodde, reke, vågehval og grønlandssel

Spesielle forhold:

  • Store, årlige variasjoner mht. temperaturforhold og isdekke
  • Sokkelhav - del av kontinentalsokkelen rundt Polhavet
  • En av de største sjøfuglkonsentasjonene i verden; 20 millioner individer fordelt på nær 40 arter

Forvaltningen av de levende marine ressurser i Barentshavet skjer mellom Norge og Russland i fellesskap.
Russisk navn: Barentsevo More
 

Barentshavet