Hopp til hovedteksten
kart_200.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Kolmuletokt med MS Eros vest av De britiske øyer

Etter en dags hektisk forberedelse i Bergen er MS Eros utrustet for kolmuletokt. Båten er nyombygget med senkekjøl og fem frekvens ekkolodd av samme type som vi bruker på våre forskningsfartøy. En prøvetakingskontainer er utrustet med det vi trenger til det biologiske arbeidet. Den er plassert godt i le i en notbinge, og fungerer som en varm og god arbeidsplass for prøvetakerne.

eros-_200.jpg


MS Eros i smult farvann. Nå utrustet som forskningsfartøy med senkekjøl og fem akustiske frekvenser. Vi har dessuten med TS probe som kan måle fiskens akustiske egenskaper og en akustisk lander som kan gjøre akustiske opptak mens båten gjør andre oppgaver.

Til et slikt tokt blir det mye kabelspagetti og PCer og skjermer må kobles opp og plasseres – og ikke minst sikres før turen vestover kan ta fatt. Og nå har vi fått et godt nytt forskningsfartøy til akustisk arbeid. Rederiet og mannskapet har virkelig lagt seg i selen for at vi skal ha optimale forhold om bord på "Eros". Verre var det i begynnelsen med Vår Herre. Han sendte oss først en storm, så en orkan og fulgt opp tredje dag med en ny storm. Men nå er vi endelig i gang med arbeidet.

Og hvordan står det til med kolmula? Det begynte jo greit med at vi fant noen konsentrasjoner med en gang vi kom utfor kanten på første kurs. Etter dette har det bare vært små flekker og lite å drive kommersielt fiske på, noe som skaper en viss bekymring hos mannskapet. Men enda er toktet ungt og situasjonen kan fort endre seg.

kart_200.jpg


Planlagte og utseilte kurser og kolmuleobservasjoner antydet med bobleplot.

Tidligere har Aril Slotte skrevet om fangst av sølvkveite i Norskehavet, som hadde laksesild i magen. Hele to eksemplar fikk de. Om bord på MS Eros spør de hvorfor de får så mye av denne arten i kolmulefisket for tiden. I dag gjorde vi et hal i et akustisk lag som kunne ligne på laksesild. Vi fikk nesten 200 kg med sølvkveite og de eksemplarene vi undersøkte hadde spist laksesild. Det er tydelig at de marine økosystem er i stadig endring. I alle fall er det ingen her om bord som har hørt om så store fangster av denne arten. En annen merkverdighet var to knurr i samme hal. I magen på disse fant vi havnål. Så er der alså noen som er i stand til å ernære seg av de stadig økende mengdene av havnål som vi får over alt.

Snakker om ernæring – matstellet her om bord er det aller beste med nye lekkerbiskner hver dag. Etter storm og orkan - hver dag en fest!

Fakta om kolmule

Latinsk navn: Micromesistius poutassou
Andre norske navn: Blågunnar, blåhvitting, kolkjeft
Familie: Torskefamilien (Gadidae)
Maks størrelse: 50 cm og 800 g
Levetid: Opptil 20 år, men sjelden over 10 år
Leveområde: Hele Nord-Atlanteren fra Svalbard til Marokko samt Middelhavet
Hovedgyteområde: Vest for De britiske øyer
Gytetidspunkt: Februar–april
Føde: Spiser krill, amfipoder og småfisk
Særtrekk: Har fått navnet kolmule fordi munnhulen og gjellehulene er svarte

Kolmule

Fakta om Norskehavet

Ett av De nordiske hav, som også omfatter Grønlandshavet og Islandshavet
Størrelse: Mer enn 1,1 millioner km2
Dyp: Gjennomsnittlig 1600 m. To dyphavsbasseng med dybder på mellom 3000 og 4000 m
Næringskjede: Enkel, men med  høy produksjon
Viktige fiskerier: Makrell og norsk vårgytende sild

Spesielle forhold:

  • Mottar ca. 8 millioner tonn varmt og salt vann i sekundet fra Atlanterhavet - 8 ganger summen av alle elver i verden. Det innstrømmende vannet avgir varme til atmosfæren - avgjørende for det milde klimaet i Nord-Europa 
  • De store dybdeforskjellene gir en variert bunnfauna som blant annet omfatter store korallrev                
Norskehavet