Hopp til hovedteksten
symposium_150.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Genetisk effekt av akvakultur

I juli 2007 blir det arrangert eit internasjonalt symposium i Bergen. Symposiet er ein del av det EU-finansierte Genimpact-prosjektet, der ein undersøker kva genetiske effektar akvakultur kan ha på villfisk. Bakgrunnen for prosjektet er at den mulige genetiske effekten som oppdrettsfisk kan ha på villfisk skaper bekymring både blant forskarar og befolkninga elles.

I 2005 starta Genimpact-prosjektet eit arbeid med å gå gjennom eksisterande kunnskap som trengs for å vurdere genetiske effektar av akvakultur på økologisk mangfald, finne ut kva ein må forske på framover og spreie denne informasjonen til eit større publikum. For å oppnå dette har Genimpact hatt fleire arbeidsmøter, og det skal også vere eit i april. Konklusjonane frå desse møta vil bli presentert på symposiet som har tittelen ”International Symposium on Genetic Impacts from Aquaculture: Meeting the Challenge in Europe” i juli.

 

les meir

om Genimpact

om symposiet:
Genetic Impacts from Aquaculture: Meeting the Challenge in Europe

kontakt

prosjektkoordinator
Terje Svåsand
tlf: 55 23 68 91