Hopp til hovedteksten
phronima_sedentaria_front35.jpg
Utskriftsvennlig versjon

"Alien" fanget i Norskehavet

Amfipoden Phronima sedentaria er en sørlig art som blant annet holder til i Middelhavet. I november i fjor plukket imidlertid Havforskningsinstituttet den opp i Norskehavet. Skapningen fascinerer, ikke bare i kraft av sin nordlige "vandring", men også ved sin spesielle måte å formere seg på og sitt særegne utseende.

Når hunnen skal legge egg, graver hun ut de bløte kroppsdelene til dyr som salper eller sekkedyr og finner seg godt til rette i hulrommet. Her er hun selv og avkommet godt beskyttet. Det er nylig funnet levende celler av uthulede salper. Det tyder på at vertsorganismen fortsatt kan være i live, selv etter at den er blitt bolig for amfipondelarver.

"Fiberoptiske" øyne

Phronima sedentaria har ikke to, men fire fasettøyne som delvis er sammenvokst og dekker mesteparten av det avlange hodet. Det er mye på grunn av øynene at den har sin utpregete form og har en synsvinkel på fantastiske 270 grader.

Siden dyret er gjennomsiktig, er de fargede netthinnene langt nede på øynene (se bildet over) relativt små. Alt lys som kommer inn gjennom de enorme øynene, trenger derfor et system for å kanaliseres fra linsene og ned på netthinnen. Dette systemet er faktisk identisk til systemet i fiberoptiske kabler.

phronima-sedentaria-max.jpg

 

havets ressurser og miljø 2007

 Dyreplankton i Norskehavet

 Klima i Norskehavet

kontaktpersoner

Forskningstekniker
Pål Abrahamsen
55 23 53 52
911 87 793

Kommunikasjonsrådgiver

55 23 84 40
412 61 215

 

Fakta om Norskehavet

Ett av De nordiske hav, som også omfatter Grønlandshavet og Islandshavet
Størrelse: Mer enn 1,1 millioner km2
Dyp: Gjennomsnittlig 1600 m. To dyphavsbasseng med dybder på mellom 3000 og 4000 m
Næringskjede: Enkel, men med  høy produksjon
Viktige fiskerier: Makrell og norsk vårgytende sild

Spesielle forhold:

  • Mottar ca. 8 millioner tonn varmt og salt vann i sekundet fra Atlanterhavet - 8 ganger summen av alle elver i verden. Det innstrømmende vannet avgir varme til atmosfæren - avgjørende for det milde klimaet i Nord-Europa 
  • De store dybdeforskjellene gir en variert bunnfauna som blant annet omfatter store korallrev                
Norskehavet

Plankton

Ordet plankton er opprinnelig gresk og betyr "det som svever". Plankton er en fellesbetegnelse for flere ulike organismer som lever i åpne vannmasser, både små dyr og encellede organismer med evne til fotosyntese. De har til felles at de har liten svømmeevne og lar seg drive med strøm og bølger.

Plankton