Hopp til hovedteksten
isgaaende.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Utredning om nytt isgående forskningsfartøy

Arbeidsgruppen som har utredet nytt, norsk isgående forskningsfartøy leverte i dag sin rapport til Fiskeri- og kystdepartementet. Gruppen foreslår at fartøyet bygges i statlig regi, eies av Norsk Polarinstitutt og får hjemmehavn i Tromsø. Videre at eierskapet til fartøyet ut fra bidrag til driftsmidler og faglige behov bør ligge hos Havforskningsinstituttet, Norsk Polarinstitutt og universitetene i Tromsø og Bergen.

Som en oppfølging av Regjeringens nordområdestrategi, oppnevnte Fiskeri- og kystdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Miljødepartementet og Olje- og energidepartementet en arbeidsgruppe med representanter fra Havforskningsinstituttet, Norsk Polarinstitutt, Oljedirektoratet, universitetene i Bergen, Oslo og Tromsø, og Universitetssenteret på Svalbard for å utrede behovet for et isgående forskningsfartøy.

Økt kunnskap om Arktis og Antarktis

Et nytt isgående forskningsfartøy trengs for å gjøre forskning som gir økt kunnskap om havområdene i nord og i Antarktis, og som blir grunnlag for beslutninger for forvaltningen av levende naturressurser og miljø i disse havområdene. Fartøyet vil være komplementert til og ikke konkurrerende med det isgående boreskipet “Aurora Borealis” som planlegges i europeisk regi.

Arbeidsgruppen har foreslått at det nye isgående fartøyet bør være mellom 75–90 m langt, med en bruttotonnasje på om lag 4000–5000 tonn, ha ubegrenset fartsområde, og kunne operere i polarområdene på helårsbasis. Fartøyet bør være utrustet og instrumentert for å bidra til å styrke Norges posisjon innenfor marin forskning i polare strøk. Et nytt isgående forskningsfartøy vil være det første siden Amundsens “Maud” og Nansens “Fram”.

Erstatte ”Lance” og ”Jan Mayen”

I utredningen anbefaler arbeidsgruppen at det nye fartøyet bør erstatte Norsk Polarinstitutts “Lance” og Universitetet i Tromsøs innleide fartøy “Jan Mayen”.

I perioden 2012–2016 bør det også komme nye forskningsfartøyer for hav- og kystområdene i Nord-Norge og Sør-Norge til erstatning for “Johan Ruud” og “Håkon Mosby”.

 [15.06.07]

 

Les rapporten

Nytt isgående forskningsfartøy – rapport fra arbeidsgruppenfor utredning av isgående fartøy

Kontaktpersoner

Forskningsdirektør og leder for arbeidsgruppen
Ole Arve Misund, mob. +47 911 74 186

Avdelingsdirektør Norsk Polarinstitutt
Øystein Mikkelborg, mob. +47 917 05 029

Kommunikasjonsdirektør Kari Østervold Toft,
mob. +47 913 80 629