Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Svensk pris til norsk fiskerihjelp i fattige land

Pressemelding fra Norad og Havforskningsinstituttet
Norge fikk nylig stempelet best i verden på fiskeriforvaltning fra den uavhengige institusjonen Chatham House i London. Nå hedrer også svenskene Norges innsats, med en pris til det unike Nansenprogrammet som i over 30 år har arbeidet for bedre fiskeriforvaltning i fattige land.


Det norske forskningsfartøyet Dr. Fridtjof Nansen har siden 1975 seilt i farvannet til 56 utviklingsland fra Malaysia i øst til Nicaragua i vest, og gitt hjelp til å kartlegge og bygge opp en god forvaltning av ressursene som finnes i havet. Lokale forskere og eksperter har deltatt aktivt på båten, og fått kunnskap om hvordan havets ressurser kartlegges og overvåkes med moderne metoder, tilsvarende de Norge bruker i hjemlige farvann. Nansenprogrammet finansieres av Norad, og Havforskningsinstituttet gjennomfører programmet og driver båten. Båten seiler med både det norske og FNs flagg.

Denne unike, norske bistanden er nå tildelt Svensk Fisks internasjonale pris Kungsfenan - The Swedish Seafood Award, for jobben som gjøres for et bærekraftig fiskeri for fremtiden.

Gode resultater

Resultatet av de norske bistandspengene har vært gode. For eksempel har Namibia nå fullt ut overtatt overvåkingen av havressursene selv, etter mer enn 15 år med norsk støtte. Sør-Afrika har en selvstendig overvåking nasjonalt, mens Nansenprogrammet i de senere årene har vært brukt til å fremme regional forvaltning av delte ressurser. Østafrikanske land og Sri Lanka har unngått en overinvestering i fiskeflåten sin, takket være blant annet ressurskartleggingen som ble gjort på 1970- og 80-tallet.

- Nansenprogrammet er et godt eksempel på miljøbistand som virker, og det er alltid en glede å få svensk anerkjennelse av vår norske innsats. Langsiktig samarbeid hvor en bruker den beste norske kunnskap og teknologi, er nødvendig for å takle overfiske og rovdrift av havets ressurser. Utviklingslandet tar over virksomheten til vårt felles beste, og får hjelp i deres oppfølging av miljøforpliktelsene som ligger i Havrettstraktaten og miljøkonvensjoner, sier direktør Poul Engberg-Pedersen i Norad.

- Gjennom programmet har vi kunnet tilpasse moderne forskningsmetodikk til de økologiske forholdene i tropiske land. Det har også vært viktig og i tråd med norsk bistandspolitikk, at vi som arbeidsprinsipp gradvis overfører ansvar til landenes egne forskere. Forskere og sjøfolk ved Havforskningsinstituttet har god grunn til å være stolt over den anerkjennelsen prisen innebærer, sier direktør Tore Nepstad ved Havforskningsinstituttet.

Nansenprogrammet har mottatt nær en milliard kroner over det norske bistandsbudsjettet fra 1975 og fram til i dag. Programmet  ble etablert av Norge, verdens matvareorganisasjon FAO og FNs utviklingsprogram UNDP. Fra 2006 ble Nansenprogrammet erstattet med programmet ”Økosystembasert fiskeriforvaltning i utviklingsland” som har økt fokus på å ivareta havet som økosystem.

 [20.06.07]

 

Kontakt

Norad
Direktør Poul Engberg-Pedersen, tlf: 22 24 03 30
Norads pressetelefon, tlf.: 977 14 966

Havforskningsinstituttet
Direktør Tore Nepstad, tlf.: 55 23 85 19, mob. 993 28 602
Prosjektkoordinator Tore Strømme, mob. 908 30 623

Svensk Fisks informasjon om prisen

Norad