Hopp til hovedteksten
aalegras.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Internasjonalt fokus på kysten

10.-14. juni samles 170 deltakere fra 35 land i Arendal for å diskutere forvaltning av liv, miljø og arealer i kystsonen. Det er Havforskningsinstituttet som arrangerer konferansen innen dette relativt nye og tverrfaglige feltet. Nøkkelspørsmålet som stilles, er hvordan man kan balansere hensynet til verdiskaping, vern og rekreasjon langs kysten.

Målet for ansvarlig kystsoneforvaltning er en ren og rik kyst, hvor blant annet høstbare ressurser og biologisk mangfold ivaretas for kommende generasjoner. Viktige tema under konferansen er organismer, naturtyper og leveområder i det marine miljøet langs kysten, og hvordan leveområder og liv her påvirkes av menneskelig aktivitet. Avslutningsvis presenteres mulige forvaltningsstrategier. Symposiet samler et bredt spekter av deltakere, med bakgrunn innen forskning, undervisning, brukergrupper og forvaltning.

aalegras.jpg

Ålegrasenger er en av de viktigste naturtypene i strandsonen, med høy diversitet og produksjon. Foto: Øystein Paulsen.

Konferansen åpnes av Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen.  Åpningsforedraget er av Dr. Peter Ricketts (Canada), som har lang erfaring fra dette forskningsområdet.  Symposiet er delt inn i fire sesjoner:

  • Coastal habitats
  • Impacts on coastal systems
  • Integrated Coastal Zone Management (ICZM)
  • Coastal governance

Sentrale foredrag

Mandag 11. juni 2007

0920 - 0930 Åpning av Symposiet av Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

0930 - 1010 Peter Ricketts (Canada) - State of Fear or State of Oblivion? What coastal zones are telling us about global change and why we need integrated ocean and coastal management on a global scale

Tirsdag 12. juni 2007

0900 - 0930 Alan Pickaver (EUCC) - EU Indicators to monitor the progress in Integrated Coastal Zone Management (IZCM)

1330 - 1400 Josianne Støttrup (Denmark) - The challenge of establishing sustainable utilisation of our coastal resources

Onsdag 13. juni 2007

0900 - 0930 Svein Jentoft (Norway) - Future challenges in Environmental Policy relative to ICZM

1400 - 1430 Hein Rune Skjoldal (Norway) - Establishment of the Norwegian Marine Protected Areas

Torsdag 14. juni 2007

0900 - 0930 Keith Sainsbury (Australia) - Science, planning and integrated management of a large marine ecosystem - experience from some Australian approaches

1530 - 1630 Oppsummering av Session Chairmens; Syntese og fremtidig retning 

 

les mer

Konferansens nettsider
med detaljert program

kontaktpersoner

Forskningsdirektør
Erlend Moksness37 05 90 41

Kommunikasjonsrådgiver

55 23 84 40
412 61 215