Hopp til hovedteksten
Hummer_E.Farestveit_180.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Hummeren har lang sommerferie

I sommer gjennomfører Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet en informasjonskampanje langs Skagerrakkysten for å fortelle hyttefolk og fastboende at hummeren i dette området er fredet om sommeren og helt frem til 1. oktober.

Informasjonskampanjen oppfordrer publikum til å respektere hummerfredningen. Hummer som er fanget i fredningstiden skal settes ut igjen, og i tillegg må alle teiner og garn være tydelig merket med navn og adresse. Det vil både bli hengt opp plakater og delt ut løpesedler langs Skagerrakkysten mens kampanjen pågår.

Hummerbestanden er på et historisk lavt nivå, og fiskere melder om dårligere fangster både på sørlandskysten og ellers i landet. At alle følger reglene for hummerfiske er helt nødvendig for å bygge opp igjen bestanden.

– Hvis du får en hummer i fredningstiden er det viktig at du setter den ut i sjøen igjen. Dette må gjøres varsomt, slik at hummeren ikke blir skadet. Å sette ut hummeren er helt nødvendig for å bevare bestanden, sier Jan Atle Knutsen ved Havforskningsinstituttets forskningsstasjon i Flødevigen.

Fredningstider for hummer der du bor:

• Fra svenskegrensen til og med Sogn og Fjordane: 1. januar - 1. oktober klokken 08:00.
• Møre og Romsdal: 1. juni - 16. september klokken 08:00.
• Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag: 1. juli - 16. september klokken 08:00.
• Tysfjord kommune i Nordland: 1. mai - 1. oktober klokken 08:00.
• Resten av landet: 15. juli - 1. oktober klokken 08:00.

 

les mer

Informasjon fra Fiskeridirektoratet

kontakt

Fiskeridirektoratet, Region Sør
tlf. 51 46 41 50

Havforskningsinstituttet, Forskningsstasjonen Flødevigen
tlf. 55 23 85 00

Forsker Jan Atle Knutsentlf. 37 05 90 28

Forsker Ann-Lisbeth Agnalt
tlf. 55 23 63 68 

 

Fakta om Nordsjøen

Størrelse: ca. 750 000 km2
Dyp: gjennomsnittlig 94 m
Viktige fiskerier: Nordsjøsild, sei, makrell, torsk, breiflabb, tobis, reke og sjøkreps

Spesielle forhold:

  • Det grunneste av våre hav; to tredjedeler er grunnere enn 100 m. Norskerenna har dybder på over 700 m
  • Et av verdens mest trafikkerte sjøområder med store havner, massivt fiskeri, utvinning av olje- og gass, uttak av sand og grus og dumping av mudder. Ca. 184 millioner mennesker bor i nedslagsområdet til dette økosystemet som påvirkes av utslipp fra bebyggelse, jordbruk og industri
Nordsjøen og Skagerrak