Hopp til hovedteksten
helga180.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Forskerfokus på kystsonen

- Kystsonen er en arena hvor det er viktig å få til sameksistens mellom brukerne som blant annet består av fiskere, turistnæringen, oppdrettere og de som driver sjøtransport. Jeg vil benytte denne anledningen til å minne dere på at når vi politikere får saker relatert til kystsonen på vårt bord, er det svært viktig for oss å ha solid vitenskap som grunnlag for våre beslutninger.

Slik hilste Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen de mer enn 170 forskerne fra 35 land under åpningen av den internasjonale konferansen om integrert kystsoneforvaltning som foregår i Arendal fra 10. til 14. juni. Ministeren understreket også at kystsonen med sitt mangfold av ressurser og muligheter har vært og er svært viktig for Norge, og at vi må skaffe oss mest mulig kunnskap for å forvalte den godt i framtiden.

Dele kunnskap

taler180.jpg
Professor Peter J. Ricketts, som er president i det kanadiske kystsoneforbundet, minnet i sitt innledningsforedrag om at det som oftest er andre enn forskere som påvirker folks oppfatninger. Han utfordret sine kolleger til å bli mer bevisst på å dele sin kunnskap med hele samfunnet, ikke bare med forskerkolleger. Ikke minst gjelder dette klimaendringen og den globale oppvarmingen vi nå er vitne til, endringer som vi ser tydelige bevis på både i kystsonen og i våre havområder.

-Vi som forskere har et ansvar for å delta i samfunnsdebatten om klimaendringer, betydningen de har på våre kyst- og havområder, og behovet for å forvalte menneskelige aktiviteter på en god måte. Hvem skal snakke for havet om ikke vi? konkluderte han.