Hopp til hovedteksten
fossen_150.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Doktorgrad om dyphavsfisk

MAR-ECO har hatt en aktiv rekruttering av studenter i mange land, også ved ulike institusjoner i Norge. Flere avhandlinger og oppgaver er generert, og nå disputerer Inge Fossen ved UiB.

Cand. scient Inge Fossen disputerer tirsdag 19. juni for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:
”Biology and distribution patterns of some deepwater demersal fishes in the North Atlantic, with special reference to Antimora rostrata.” Inge er forsker ved Møreforsking i Ålesund, men for tiden “norgesnettsstipendiat” tilknyttet UiB og Høyskolen i Ålesund.

Avhandlingen bygger i stor grad på arbeid med data og materiale fra MAR-ECO. Inge Fossen var medansvarlig for arbeidet om bord i MS Loran, linefartøyet som var innleid for å arbeide sammen med FF G.O. Sars under ekspedisjonen til Den midtatlantiske rygg i 2004. Et av arbeidene i avhandlingen beskriver artssammensetning og utbredelsesmønstre til bunnfisk basert på linefangstene. Inge Fossen har utført deler av arbeidet ved Havforskningsinstituttet, både i Flødevigen og Bergen, bl.a. utvikling av alderslesingsmetodikk for blå antimora, en vidt utbredt og tallrik dyphavsart i Nordatlanteren. Odd Aksel Bergstad har vært eksternveileder.

Inge Fossen er en blant en lang rekke norske og utenlandske studenter på ulike nivå som er eller har vært knyttet til MAR-ECO.

 

kontakt

Inge Fossen

les mer om

~ studentprofilene