Hopp til hovedteksten
solnedgang_150.jpg
Utskriftsvennlig versjon

På tokt i Angola

"Dr. Fridtjof Nansen" gjennomfører nå det årlige pelagiske toktet i Angola. Hovedfokus for toktet, som er en del av Nansen-programmet, er å samle inn data for bestandsberegning av de viktigste pelagiske artene i regionen, sardinella og hestemakrell, samt hydrografiske data og data om phyto- og zooplankton.

Angola forbereder seg på å gjennomføre all toktvirksomhet i framtiden uten støtte fra "Dr. Fridtjof Nansen", og opplæringen om bord er derfor svært viktig. Som en del av dette er det også satt av tid til å måle ekkoevnen av viktige pelagiske fiskearter i Angola på slutten av toktet.

knurr_150.jpg

Antall knurr i fangsten blir telt opp. Foto: Frank Spetland

Toktet er et samarbeid mellom Havforskningsinstituttet, FAO, Guinea Large Marine Ecosystem (GCLME), Benguela Large marine Ecosystem (BCLME) samt de respektive landene som dekkes av toktet. Dekningsområdet er i år noe utvidet og inkluderer i tillegg til hele Angola også Kongo. Første del avsluttes i Luanda 14. juli der representanter fra Den norske ambassaden i Luanda og fra fiskeriministeriet og fiskeriforskningsinstituttet i Angola (INIP) vil delta på et møte om bord. Etter mannskapsskifte dagen etter vil båten fortsette toktet videre sør i Angola før den ankommer Walvis bay omkring 16. august.

knolhval_150.jpg

Lekende knølhval. Foto: Frank Spetland

I tilegg til representanter fra INIP og studenter fra Agostinho Neto universitetet, er det også en angolansk student som studerer i Sverige og en student fra Kongo om bord. På andre del av toktet skal også en namibisk doktorgradstudent som for tiden er ansatt ved Havforskningsinstituttet være med.

 

les mer

Nansenprogrammet (engelsk)

Fiskerifaglig senter for utviklingssamarbeid

"Dr. Fridtjof Nansen" (engelsk)

pressemelding 20.06.07:
Svensk pris til norsk fiskerihjelp i fattige land

kontaktpersoner

toktleder
Jens-Otto Krakstad
tlf. 55 90 64 62

toktleder
Bjørn Erik Axelsen
tlf. 55 90 64 62

Fakta om hestmakrell

Latinsk navn: Trachurus trachurus
Andre navn: Taggmakrell
Gyteområde: Tre bestander (vestlig, sørlig og nordsjøbestanden) med ulike gyteområder: vest av De britiske øyer og Irland, utenfor Portugal og Spania og i sørlige del av Nordsjøen
Maks størrelse: 40 cm og 1,6 kg
Levetid: Opptil 40 år
Føde: Bunndyr om vinteren, plankton, yngel/liten brisling, sild og blekksprut om sommeren

Særtrekk: Har mange plateformede skjell langs sidelinjen, pigger/tagger og en tydelig mørk flekk på gjellelokkets bakkant
 

Hestmakrell