Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - Juli

Publisert: 09.07.2007 - Oppdatert: 03.04.2009
hummarlarvar_150.jpg

Fann hummarlarvar i april

I april i år fann forskarar frå Havforskingsinstituttet hummarlarvar i Heimarkspollen i Austevoll. Normal klekking for hummar er i juli/august. Totalt blei det funne sju hummarlarvar i stadium I, som er det første stadiet etter klekking. Også i samband med eit havbeiteforsøk på hummar har ein sett ei endring i gytetidspunktet.

Knut E. Jørstad
Publisert: 20.07.2007 - Oppdatert: 03.04.2009
sjoanl_150.jpg

Oppdrett av steril fisk

Bruk av steril fisk i oppdrett kan være en gunstig metode for å redusere den genetiske påvirkningen rømt oppdrettfisk har på villfisk. Dagens teknikker for å sterilisere fisk har imidlertid negative effekter på fiskevelferd og produksjonsresultat, og det er derfor problematisk å entydig anbefale bruk av for eksempel steril laks i oppdrett.

Geir Lasse Taranger
Publisert: 10.07.2007 - Oppdatert: 04.05.2009
solnedgang_150.jpg

På tokt i Angola

"Dr. Fridtjof Nansen" gjennomfører nå det årlige pelagiske toktet i Angola. Hovedfokus for toktet, som er en del av Nansen-programmet, er å samle inn data for bestandsberegning av de viktigste pelagiske artene i regionen, sardinella og hestemakrell, samt hydrografiske data og data om phyto- og zooplankton.

om Nansen-programmet
Publisert: 31.07.2007 - Oppdatert: 03.04.2009
brisling180.jpg

Prognoser for brislingfisket 2007

Havforskningsinstituttet gir årlige prognoser for fangstgrunnlaget basert på akustiske mengdemålinger av 0-gruppe brisling. Disse ligger til grunn når fangstvolumet avtales mellom Norges sildesalgslag og industrien. Høsten 2006 ble det generelt registrert svært tynne forekomster av 0-gruppe brisling. Dette indikerer at fangstgrunnlag for fisket i 2007 fortsatt blir lavt og at totale landinger blir i samme størrelsesorden som i 2006.

Else Torstensen
Last ned:
Publisert: 25.07.2007 - Oppdatert: 06.10.2009
osters_400.jpg

Funnet stillehavsøsters i Norge?

I Norge finnes det kun én naturlig østersart, europeisk flatøsters, som på latin heter Ostrea edulis – den "den spiselige østers". Stillehavsøstersen, som importeres som mat til Norge, er uønsket i norske farvann, og det er strengt forbudt å sette dem ut. Ta gjerne kontakt med Havforskningsinstituttet hvis du finner stillehavsøsters i sjøen.

Stillehavsøsters på avveie