Hopp til hovedteksten
Hellesoy_kart220.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Server-forliset: Svært lite oljerester i sjøvannet

Vannprøver fra området rundt Fedje viser svært lite rester av olje i sjøvannet. Det er litt forhøyde verdier av polyaromatiske hydrokarboner (PAH) i overflatevannet rundt havaristen, men nær bunnen er det bare mulig å registrere spor av oljen.

Havforskningsinstituttet tok vannprøver på 16 stasjoner fra Ågotnes til nord for Fedje (se kart) ei uke etter ”Server”-forliset. Prøvene er nå ferdig analysert ved Havforskningsinstituttets kjemilaboratorium og viser svært lavt innhold av oljerester i vannet. Like rundt havaristen ble det målt fire ganger så mye PAH som ellers i området, men dette er likevel svært lite. Sammenlignet med det som ble målt etter ”Exxon Valdez”-ulykken i Alaska ligger nivåene som er målt ved ”Server” tusen ganger lavere. For de fleste prøvene betyr dette at vi er på grensen av det som er målbart.

Arbeidet med å undersøke konsekvensene av forliset fortsetter ved Havforskningsinstituttet i samarbeid med blant annet NIFES. Det er samlet inn prøver av brosme, og vi venter også på å få inn torsk og krabbe fra Fedje for videre analyser.


 [29.01.07]