Hopp til hovedteksten
ribbemanet350.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Ribbemaneten Mnemiopsis leidyi, ny art i skandinaviske farvann

Mye tyder på at det er ribbemaneten Mnemiopsis leidyi som er observert i våre farvann denne høsten. Selv om denne ribbemaneten kan skape problemer er forutsetningene for maneten her ganske annerledes enn i Svartehavet og Kaspihavet. Temperatur og saltholdigheten i våre farvann er mindre gunstig og den har flere konkurrenter om maten.

Det er grunn til å anta at M. leidyi nå må regnes som permanent etablert i de nordiske farvann. Det er også rimelig å anta at den på samme måte som i sine opprinnelige leveområder, episodevis vil danne tett oppblomstringer i kystnære farvann. Slike oppblomstringer vil sannsynligvis bli beitet forholdsvis raskt ned. I lange perioder vil den være en liten men varierende del av planktonsamfunnet. En fremtidig øking i havtemperaturen, slik at lobemaneten får optimale vekstvilkår i lengre perioder om sommeren, kan gi maneten bedre vilkår enn den for øyeblikket har. Havforskningsinstituttet vil følge utviklingen av M. leidyi i våre regulære overvåkingsstasjoner og snitt.

Risiko for skade

Det har tidligere vært rapportert om kollaps i fiskeriene i Svartehavet som følge av M. leidyi, eksperter* har imidlertid pekt på at overfiske i seg selv var en vesentlig årsak til at ribbemaneten etablerte seg i området. Dette er seinere tilbakevist *. Virkningene for fiskeriene vil dels være at ribbemaneten spiser fiskeegg og larver, dels at den konkurrerer med fiskelarvene om maten.

Erfaringene fra Svartehavet tyder uansett ikke på en vedvarende kollaps. Etter at rov-ribbemaneten Beroe sp. også ble funnet i Svartehavet i 1997, har bestandene av M. leidyi vært betydelig lavere enn i perioden 1988-96. Topper i sommerbestanden av M. leidyi ser ut til å bli effektivt kontrollert av Beroe sp., som fortærer M. leidyi. Dette har sannsynligvis vært en viktig årsak til at fiskeriene har tatt seg opp igjen*.

Selv om denne ribbemaneten potensielt kan skape problemer, vil vi peke på at forutsetningene for masseforekomst i Nordsjøen og Skagerrak er noe annerledes enn i Svartehavet og Kaspihavet. For det første er temperatur og salinitetsregimet mindre gunstig, for det andre finnes predatoren (Beroe sp.) som kontrollerer bestanden i Svartehavet allerede i økosystemet, og for det tredje finnes det flere konkurrenter om føden. (bl.a. flere arter ribbemaneter).

Biologi

Denne ribbemaneten tolererer et bredt område både av temperatur og saltholdighet, hhv fra 1.3-32 °C og 3-75 ppt. Masseforekomster av M. leidyi ser imidlertid først og fremst ut til å forekomme i varmt (ca 20 °C) og svakt, brakt vann (25-28 ppt). Maneten kan finnes fra overflaten til flere hundre meters dyp. I tillegg til at den har rask vekst under optimale forhold, er den såkalt ”superfluous feeder”. Det vil si at fødeopptaket fortsetter selv om mage/tarm er full. Ufordøyd, men likevel drept bytte skilles da ut sammen med slim, mens den spiser videre.

* (GESAMP 1997, Kideys 1994 Gücü 2002)
* av Kideys m. fl. (2005)
* Kideys m.fl. (op cit)