Hopp til hovedteksten
Gardar_200.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Silda på dypt vann

Rapport fra NVG-sild gytetokt med Gardar: I perioden 21. – 25. februar er området fra Rørvik til Sandnessjøen undersøkt. Vi ser at den yngste silda er seinere med å gyte enn den eldre. Litt spesielt er det også at den nesten kun står på dypt vann.

Bestandsestimatet er nå oppe i 4.2 millioner tonn. Prøver fra 21 trålstasjoner viser at at 2002-årsklassen dominerer med 60% av individene (Figur 1). Over 50% av silda vi har målt har vært utgytt. Av 2002 årsklassen har 39% vært utgytt, mens blant de eldre 1998-99 årsklassene har 70% vært utgytt.

fig_2_300.jpg


Figur 1. Aldersfordeling av silden som er fanget med Gardar 16. – 25. februar 2007.

Eldre sild gyter først

Det at den unge silda er noe senere med å gyte enn den gamle silda er et vanlig fenomen. Dette gjør seg også gjeldende utbredelsen av silda, den eldre silda opptrer oftere i prøvene når vi beveger oss vestover fra kysten og bort fra gyteområdene.

Står på 200 – 400 meter

Selve oppførselen til silda er også litt spesiell. Den står nesten kun på dypt vann 200-400 m ca 10 m over bunn, i spredt slør om natten og små tette stimer om dagen. Det er svært svake ekkosignaler vi får fra silda som står i sløret i dypet om natta. Terskler vi ned til 60dB forsvinner den fra ekkogrammene. Faktisk minner silda mye mere om kolmule slik den står nå om natta, men trålprøvene viser rene sildefangster.

Etter et mannskapsskifte i Sandnessjøen fortsetter vi nå dekningen nordover. Vi regner med å dekke resten av det planlagte området til og med Vesterålen og ankomme Tromsø 5 mars.

fig_1_251.jpg


Figur 2. Kurslinjer og trålstasjoner med ”Gardar” fra 16. – 25. februar 2007. I perioden 21. –25. februar ble området fra Rørvik til Sandnessjøen dekket.

~les tidligere rapport fra toktet

Fakta om NVG-sild

Latinsk navn: Clupea harengus L.
Familie: Clupeidae
Maks størrelse: 40 cm og 500 g
Maks levetid: 25 år
Leveområde: Nordøst-Atlanteren
Hovedgyteområde: Møre og Nordland
Gytetidspunkt: Februar–mars
Føde: Plankton
Spesielle kjennetegn: Lever i tette stimer som beveger seg som en enhet

Norsk vårgytende sild