Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Russisk nei igjen

Havforskningsinstituttet får ikke adgang til russisk økonomisk sone med ”Johan Hjort” under økosystemtoktet som nå pågår i Barentshavet. Økosystemtoktet om vinteren er et norsk og russisk forskningstokt for å kartlegge de store fiskebestandene i Barentshavet, blant annet den viktige bestanden av nordøstarktisk torsk. Vintertoktet er også omtalt i protokollen fra Den blandede norsk russiske fiskerikommisjonens møte høsten 2006.

Toktet blir gjennomført med ”Johan Hjort” og ”G.O. Sars”, mens russerne, av økonomiske årsaker, ikke har forskningsfartøy i sin økonomiske sone om vinteren.

Utfordring for samarbeidet i Nordområdene

Norske forskningsfartøy fikk bare begrenset adgang til russisk økonomisk sone vinteren 2006. Det betyr at vi to år på rad mangler viktige data om utviklingen i store deler av Barentshavet, noe som igjen øker usikkerheten i bestandsberegningene og dermed kvoterådene. Denne utviklingen innebærer også en utfordring for samarbeidet i nordområdene.

Russiske forskningsfartøy har fått innvilget alle sine søknader om adgang til norsk økonomisk sone.

Havforskningsinstituttet er opptatt av at data både fra norsk og russisk side blir tilgjengelig for begge parter. Datautvekslingen foregår rutinemessig og er et viktig element i forskersamarbeidet mellom PINRO og Havforskningsinstituttet.

- Situasjonen er bekymringsfull, understreker administrerende direktør Tore Nepstad. - Manglende toktdata blir en stor utfordring for å beholde en god forvaltningen av de store fiskeressursene og økosystemet i Barentshavet.

 [22.02.07]

 

Kontaktpersoner:

Administrerende direktør Tore Nepstad, tlf. 55 23 85 19, mob. 99 32 86 02

Forskningsdirektør Ole Arve Misund, tlf. 55 23 84 97, mob. 91 17 41 86

Programleder Ingolf Røttingen, tlf. 55 23 84 04, mob. 91 56 18 43

Kommunikasjonsdirektør Kari Østervold Toft, mob. 91 38 06 29  
 

Fakta om nordaustarktisk torsk (skrei)

Latinsk namn: Gadus morhua
Andre norske namn: Skrei, jedd, jadd, bruning
Familie: Torskefamilien
Maks storleik: 169 cm og 55 kg
Utbreiing: Barentshavet
Hovudgyteområde: Lofoten/Vesterålen
Gytetidspunkt: Mars–april
Føde: Fisk og krepsdyr

Nordaustarktisk torsk (skrei)

Fakta om Barentshavet

Størrelse: 1,4 millioner km2  (ca. 4 ganger så stort som Norge)
Dyp: Gjennomsnittlig dyp er 230 meter, største dyp er 500 meter
Fiskerier: Bunnfisk som torsk, hyse, blåkveite, gapeflyndre og uer. I tillegg lodde, reke, vågehval og grønlandssel

Spesielle forhold:

  • Store, årlige variasjoner mht. temperaturforhold og isdekke
  • Sokkelhav - del av kontinentalsokkelen rundt Polhavet
  • En av de største sjøfuglkonsentasjonene i verden; 20 millioner individer fordelt på nær 40 arter

Forvaltningen av de levende marine ressurser i Barentshavet skjer mellom Norge og Russland i fellesskap.
Russisk navn: Barentsevo More
 

Barentshavet