Hopp til hovedteksten
sildestim
Stimende fisk i overflaten kan finnes og kvantifiseres av en sonar med høy romlig oppløsning av typen MS70.
Utskriftsvennlig versjon

Rapport fra gytetokt - norsk vårgytende sild

I perioden 16. - 20. februar har "Gardar" dekket området fra Møre til og med Halten. 3,1 millioner tonn sild er målt så langt og det meldes om at veldig mye av silden allerede er ferdig å gyte. Nå skal Folla dekkes før toktet fortsetter nordover. På grunn av storm har undersøkelsene blitt noe forsinket.

Med 12 trålhal, flittig bruk av ekkolodd og med 15 nautiske mil avstand mellom øst-vest kurslinjene har over 3,1 millioner sild blitt målt til nå på sildegytetoktet. - Det spesielle vi ser er at veldig mye sild allerede er utgytt og på trekk vestover. Vi har målt sild helt ut til eggakanten hele veien nordover, og jeg antar at dette også kan vær tilfellet lenger nord, sier toktleder Aril Slotte. Han håper at ikke alt for mye sild allerede har vandret langt ute i Norskehavet. - Vi skulle vært på havet 10 dager tidligere.

Dette med tidlig gyting har vært en trend de siste årene. Havforskningsinstituttet har data som viser at gytetidspunktet kan være relatert til de store svingningene i havtemperaturen.

Årsklassesammensetningen er som forventet; 2002-årsklassen dominerer og utgjør ca. 60% av det som er målt så langt, og det er en liten topp på 1998-99 årsklassene.

Fakta om NVG-sild

Latinsk navn: Clupea harengus L.
Familie: Clupeidae
Maks størrelse: 40 cm og 500 g
Maks levetid: 25 år
Leveområde: Nordøst-Atlanteren
Hovedgyteområde: Møre og Nordland
Gytetidspunkt: Februar–mars
Føde: Plankton
Spesielle kjennetegn: Lever i tette stimer som beveger seg som en enhet

Norsk vårgytende sild