Hopp til hovedteksten
ny-bok_100.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Ny bok om laks

I kunnskapsserien for laks og vassmiljø har det komme ei ny bok med tittelen ”Interaksjonar mellom lakseoppdrett og villaks” der Karin Boxaspen og Vidar Wennevik frå Havforskingsinstituttet er medforfattarar.

I mars 2006 fekk forskargruppa som står bak boka, følgjande mandat frå Styret i Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø:
Interaksjoner mellom lakseoppdrett og villaks. Oppdatering av kunnskap etter NOU 1999:9.

~les meir om boka hos forlaget

Fakta om atlantisk laks

Latinsk navn: Salmo salar
Andre norske navn: Parr, smolt, tert
Familie: Salmonidae
Maks størrelse: Opptil 150 cm og 40 kg (hanner)
Levetid: 2-8 år
Leveområde: Utbredt i elver på begge sider av Atlanterhavet, fra Spania til Nordvest-Russland, og fra Maine i USA til Nord-Canada, og i Østersjøen. I den marine fasen av livssyklusen er laksen utbredt over store deler av Det nordlige atlanterhav
Hovedgyteområde: Elver
Gytetidspunkt: Oktober-januar
Føde: Som ungfisk i ferskvann; for en stor del insekter. I havet; plankton og fiskeyngel, og etter hvert som den vokser ulike pelagiske fisk som sild og lysprikkfisk
Predatorer: Fugl (f.eks fiskeender), rovfisk som sei, lyr og torsk. Sjøpattedyr i enkelte områder
Særtrekk: Laksen er en anadrom fisk, dvs. den blir født og vokser opp i ferskvann i ett til fem år før den smoltifiserer og vandrer ut i havet. Der blir den i ett til fire år før den returnerer til elven den ble født i for å gyte

Atlantisk laks