Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - Februar

Publisert: 09.02.2007 - Oppdatert: 30.03.2009
Kvitsoyspotted_350.jpg

Amerikansk hummer - anno 2006

Fra Ålesund i nord til Hvaler i sør ble det i løpet av 2006 levert inn 10 hummer til Havforskningsinstituttet som var mistenkt for å ikke være europeisk hummer. Ved bruk av DNA-analyser ble 3 av dem identifisert til å tilhøre arten amerikansk hummer. I desember 2006 ble den første amerikanske hummeren også funnet i danske farvann.

Knut E. Jørstad
Publisert: 28.02.2007 - Oppdatert: 30.03.2009
lodde_200.jpg

"Kvannøy" har lokalisert lodde

Klokka 02 i natt kom MS "Kvannøy" opp i noko lodde nord av Ingøydjupet, rundt posisjon 72˚ nord og 22-23˚ aust. Prøver viser at dette var lodde mellom 14.5 og 19.5 cm med gjennomsnittsvekt på rundt 25 gram. Rognprosenten var på 16.7. Lodda stod i stimar og flak nattestid, og løyste seg noko opp i grålysninga, men utetter dagen har ho igjen samla seg i tettare stimar, på overflata og ned til vel 100 m djup. Stimane synest vera på sakte sig i vest- til sørvestleg retning.

les meir om loddeleitinga
Publisert: 15.02.2007 - Oppdatert: 30.03.2009
200.jpg

Loddeleiting i Barentshavet

I samarbeid med fiskeflåten settes det nå i gang leiting etter lodde i Barentshavet. Foruten to norske fiskefartøy, vil to russiske fartøy delta i leitingen, hvorav det ene også vil knnne gå i norsk økonomisk sone. Selve leitingen vil foregå i perioden 26. februar til 12. mars. Mengdeberegningen av gyteinnsiget starter 5. mars.

Harald Gjøsæter
Publisert: 27.02.2007 - Oppdatert: 30.03.2009
lodde_200.jpg

Loddeleitinga har starta

I går ettermiddag gjekk dei to fartøya MS "Kvannøy" og MS "Harvest" frå Tromsø for å ta fatt på loddeleitinga. Det går ulike rykte om lodde langs kysten, men dei mest handfaste opplysningane om lodde kjem førebels frå russisk side av grensa. Der har den russiske leitebåten Nikolay Repnikov avslutta eit leitetokt i går fordi han hadde fiska opp forskingskvoten sin.

Publisert: 12.02.2007 - Oppdatert: 24.06.2009
ny-bok_100.jpg

Ny bok om laks

I kunnskapsserien for laks og vassmiljø har det komme ei ny bok med tittelen ”Interaksjonar mellom lakseoppdrett og villaks” der Karin Boxaspen og Vidar Wennevik frå Havforskingsinstituttet er medforfattarar.

les meir om boka hos forlaget
Publisert: 05.02.2007 - Oppdatert: 16.04.2010
Parisvannet200.jpg

Parisvatnet feira 20 år

Foredrag på Kystmuseet i Øygarden, omvisning på anlegget i Parisvatnet og lunsj med sjømat på menyen sto på programmet forrige veke då feltstasjonen i Parisvatnet feira 20-års jubileet sitt.

~ Torskeoppdrett gjennom 20 år
Publisert: 22.02.2007 - Oppdatert: 30.03.2009
sildestim

Rapport fra gytetokt - norsk vårgytende sild

I perioden 16. - 20. februar har "Gardar" dekket området fra Møre til og med Halten. 3,1 millioner tonn sild er målt så langt og det meldes om at veldig mye av silden allerede er ferdig å gyte. Nå skal Folla dekkes før toktet fortsetter nordover. På grunn av storm har undersøkelsene blitt noe forsinket.

Publisert: 27.02.2007 - Oppdatert: 30.03.2009
Gardar_200.jpg

Silda på dypt vann

Rapport fra NVG-sild gytetokt med Gardar: I perioden 21. – 25. februar er området fra Rørvik til Sandnessjøen undersøkt. Vi ser at den yngste silda er seinere med å gyte enn den eldre. Litt spesielt er det også at den nesten kun står på dypt vann.

les tidligere rapport fra toktet
Publisert: 16.02.2007 - Oppdatert: 30.03.2009
kvartalsrapport_150.jpg

Tilstanden i Nordsjøen

3. kvartalsrapport fra NORSEPP: At overflatetemperaturen i Nordsjøen var høyere enn vanlig i juli og august samtidig som både inn- og gjennomstrømmingen til Nordsjøen var typisk for årstiden, er noe av det en kan lese i den 3. kvartalsrapporten 2006 fra NORSEPP

Tidligere rapporter
Last ned:
Publisert: 14.02.2007 - Oppdatert: 30.03.2009
Figtemp_Nordsj_601.jpg

Varme somre tar knekken på taren

De siste ti årene har populasjonen av sukkertare i Skagerrak hatt en dramatisk nedgang. Mye tyder på at uvanlige høye sommertemperaturer er den viktigste årsaken til taredøden. Forsøk utført ved Havforskningsinstituttet viser at de høye sommertemperaturene i sjøen, observert langs Skagerrakkysten, gir høy dødelighet hos sukkertaren. Høye sjøtemperaturer sommerstid har også ført til at butaren har forsvunnet fra sørvest kysten av Norge.

Publisert: 22.02.2007 - Oppdatert: 30.03.2009

Russisk nei igjen

Havforskningsinstituttet får ikke adgang til russisk økonomisk sone med ”Johan Hjort” under økosystemtoktet som nå pågår i Barentshavet. Økosystemtoktet om vinteren er et norsk og russisk forskningstokt for å kartlegge de store fiskebestandene i Barentshavet, blant annet den viktige bestanden av nordøstarktisk torsk. Vintertoktet er også omtalt i protokollen fra Den blandede norsk russiske fiskerikommisjonens møte høsten 2006.