Hopp til hovedteksten
lodde_200.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Loddeleitinga har starta

I går ettermiddag gjekk dei to fartøya MS "Kvannøy" og MS "Harvest" frå Tromsø for å ta fatt på loddeleitinga. Det går ulike rykte om lodde langs kysten, men dei mest handfaste opplysningane om lodde kjem førebels frå russisk side av grensa. Der har den russiske leitebåten Nikolay Repnikov avslutta eit leitetokt i går fordi han hadde fiska opp forskingskvoten sin.

Etter å ha hatt eit møte i Tromsø for å bli einige om opplegget, starta loddeleitinga i går. Den russiske leitebåten lokaliserte lodde søraust av gråsonen, ikkje så langt aust om grensa mellom norsk økonomisk sone og russisk økonomisk sone. Dette var lodde med modningsprosent mellom 10 % og 13 %, noko som betyr at det endå kan gå nokre dagar før denne kjem vestover. Forskingsfartøya "Johan Hjort" og "G.O. Sars", som no er inne for mannskapsskifte, har ikkje sett nemnande med modnande lodde så langt.
 

Fakta om Barentshavet

Størrelse: 1,4 millioner km2  (ca. 4 ganger så stort som Norge)
Dyp: Gjennomsnittlig dyp er 230 meter, største dyp er 500 meter
Fiskerier: Bunnfisk som torsk, hyse, blåkveite, gapeflyndre og uer. I tillegg lodde, reke, vågehval og grønlandssel

Spesielle forhold:

  • Store, årlige variasjoner mht. temperaturforhold og isdekke
  • Sokkelhav - del av kontinentalsokkelen rundt Polhavet
  • En av de største sjøfuglkonsentasjonene i verden; 20 millioner individer fordelt på nær 40 arter

Forvaltningen av de levende marine ressurser i Barentshavet skjer mellom Norge og Russland i fellesskap.
Russisk navn: Barentsevo More
 

Barentshavet