Hopp til hovedteksten
Kvitsoyspotted_350.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Amerikansk hummer - anno 2006

Fra Ålesund i nord til Hvaler i sør ble det i løpet av 2006 levert inn 10 hummer til Havforskningsinstituttet som var mistenkt for å ikke være europeisk hummer. Ved bruk av DNA-analyser ble 3 av dem identifisert til å tilhøre arten amerikansk hummer. I desember 2006 ble den første amerikanske hummeren også funnet i danske farvann.

Flest hummer ble levert inn på Sørlandet (6). To ble fanget i nærområdene i Ålesund (Atlanterhavsparken), sannsynligvis i 2003, men ble levert i 2006, og én i Kristiansandsfjorden.

Mange henvendelser

Siden den første amerikanske hummeren ble påvist i våre farvann på slutten av 1990-tallet har det stadig blitt funnet flere individer av denne fremmede arten. Faren for at amerikansk hummer kan etablere seg i våre farevann er derfor økende.

Yrkesfiskere, fritidsfisker og andre har utvist stor bekymring, og har derfor kontaktet Havforskningsinstituttet ved mistanke. Det er vi svært takknemlig for, og vi håper publikum fortsatt vil være oppmerksomme, og levere hummer som de tror kan være amerikansk, eller en blanding (hybrid). Dusør ble ikke utlovet i 2006.

Den amerikanske hummeren skiller seg fra den norske ved at den har brun/grønnlig farge og at den har en eller flere pigger/tagger på undersiden av nesehornet. Enkelte norske hummere kan ha lignende farge. Den eneste sikre metoden til å identifisere de fra hverandre er ved hjelp av DNA-analyser.

Den første amerikanske hummeren funnet i danske farvann

I begynnelsen av desember ble det fanget en amerikansk hummer utenfor Rungsted kysten i Øresund. Sannsynligvis er dette den første amerikanske hummeren fanget i danske farvann. Havforskningsinstituttet har utført DNA-analyser på denne hummeren og verifisert at det er en amerikanske hummer.

Havforskningsinstituttet samarbeider med Øresundsakvariet og Marinbiologisk Laboratorium under Københavns Universitet i Helsingør om kartlegging av forekomster av denne arten i danske farvann. 

 

 

Kontaktpersoner

Forsker Knut E. Jørstad, tlf 55 23 63 47

Forsker Ann-Lisbeth Agnalt, tlf. 55 23 63 68

Forsker Jan Atle Knutsen, tlf. 37 05 90 28


Se også

pdf16.jpg
Amerikansk hummer i norske farvann...
Kyst og havbruksrapporten 2006

Fakta om amerikansk hummer

Latinsk navn: Homarus americanus
Familie: Nephropidae
Naturlig utbredelse: Fra strandsonen til 700 meters dyp, langs den amerikanske og canadiske østkysten fra North Carolina i sør til New Foundland i nord.
Utbredelse i Norge: Sporadiske funn langs kysten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Særtrekk: DNA-identifisering er den eneste sikre metoden til å skille amerikansk hummer fra europeisk hummer med avvikende trekk                                                                                                                                                                      

Amerikansk hummer