Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - Desember

Publisert: 20.12.2007 - Oppdatert: 06.04.2009
RETROctd200.jpg

Ferdig med første del

Forskningsfartøyet ”G.O. Sars” har lagt til kai igjen i Fortaleza i Brasil etter at første delen av toktet til den sørlige halvkule er gjennomført.

Publisert: 19.12.2007 - Oppdatert: 06.04.2009
hvort1x350.jpg

Fiskeprøver fra oljesølområdet

Forskningsfartøyet ”Johan Hjort” er nå kommet inn til Bergen med fiskeprøver fra oljeutslippsområdet i Nordsjøen. Fiskerprøvene vil ta tid å analysere, mens svaret på de første vannprøvene tatt i området kan være klare før helgen.

Reidar Toresen
Publisert: 13.12.2007 - Oppdatert: 06.04.2009
mosby_350.jpg

FF "Håkon Mosby" går til oljeflaket

Havforskningsinstituttet endrer seilingsplanen til FF Håkon Mosby og setter den inn i undersøkelser av oljeutslippet i Nordsjøen, i første omgang fram til 18. desember. ”Håkon Mosby” gikk fra Lerwick i dag tidlig med kurs for utslippsområdet, og skal gjøre akustiske undersøkelser av fisk allerede i ettermiddag og kveld.

Reidar Toresen
Publisert: 13.12.2007 - Oppdatert: 06.04.2009
lodde-200.jpg

Haustingsregelen for lodde

Det er mange som misforstår forvaltingsregelen for lodde, eitt døme er Einar Lindbæk sitt intervju med Harald Gjøsæter i "Fiskaren" 7. desember 2007 , der Gjøsæter vert sitert som "Hvis bestanden er på 400 000 tonn, vil det bli et fiske på 200 000 tonn". Denne formuleringa, som jounalisten ikkje har frå Gjøsæter, kjem frå ei misvisande samanblanding av omgrep.

Publisert: 13.12.2007 - Oppdatert: 06.04.2009
100.gif

Havvarsel i forbindelse med oljeutslippet

Havstrømmene i området for oljeutslippet vil i det nærmeste døgnet bevege seg med en hastighet på 20 cm/sekund eller ca. 20 km/døgn i sørøstlig retning, for så å dreie nordøstover. Vi kan forvente at den oljen som har begynt å synke vil komme til overflaten igjen når været blir bedre, og bli ført med de sterke nordgående strømmene som går ca 50 km fra kysten.

http://wms.met.no/moncoze
Publisert: 17.12.2007 - Oppdatert: 06.04.2009
KartutsnittKOMB400.jpg

Ingen fiskeprøver på grunn av vær og vind

På grunn av høye bølger og mye vind kunne ikke forskningsfartøyet ”Håkon Mosby” tråle eller ta fiskeprøver i området hvor oljen fra utslippet på Statfjord A befant seg i helgen.

Reidar Toresen
Last ned:
Publisert: 12.12.2007 - Oppdatert: 06.04.2009
Oljeplattform_K.Hansen_06_1.jpg

Oljeutslippet på Statfjord A - Konsekvenser for fisken

Det er ikke fiskeegg eller fiskelarver i området hvor det i dag var oljeutslipp. Det innebærer at utslippet trolig ikke vil gjøre noen stor skade på fisken som lever i området.

Publisert: 21.12.2007 - Oppdatert: 06.04.2009
mosby_350.jpg

Vannprøver som ventet

5 av 16 vannprøver tatt i området hvor oljeutslippet fra Statfjord A befant seg, viste spor av olje som var mellom 5 og 10 ganger over bakgrunnsnivået for området.

Reidar Toresen