Hopp til hovedteksten
100.gif
Utskriftsvennlig versjon

Havvarsel i forbindelse med oljeutslippet

Havstrømmene i området for oljeutslippet vil i det nærmeste døgnet bevege seg med en hastighet på 20 cm/sekund eller ca. 20 km/døgn i sørøstlig retning, for så å dreie nordøstover. Vi kan forvente at den oljen som har begynt å synke vil komme til overflaten igjen når været blir bedre, og bli ført med de sterke nordgående strømmene som går ca 50 km fra kysten.

Basert på et operasjonelt miljøvarslingssystem for Nordsjøen utviklet i samarbeid mellom Meteorologisk institutt, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet (wms.met.no/moncoze) ser vi at strømmene i det aktuelle området det nærmeste døgnet vil gå med en hastighet på rundt 20 cm/s, ca. 20 km per døgn i sørøstlig retning.

Oljen når de sterke nordgående strømmene om ca to døgn

Mye av oljen vil være nedblandet som små dråper i vannet, og denne delen av oljen vil følge strømmen. Grunnet den sterke vinden og signifikante bølgehøyder på 4-5 meter, vil i tillegg deler av oljen som ligger helt i overflaten bli drevet nordøstover.

I morgen vil været bli adskillig roligere, og vi kan forvente at en del av den nedblandete oljen kommer til overflaten. Når oljen kommer inn i de sterke nordgående strømmene langs kysten, sannsynligvis om et par dager, vil den bli transportert nordover med hastigheter rundt 50 cm/s. Disse sterke strømmene nordover finner vi ca 50 km fra kysten.

13.12.kl12_800.gif

Kartet viser strømforholdene i området ved Statfjord A plattformen og langs norskekysten. De små pilene på kartet viser havstrømmenes retning og fart per 13.12.07 kl 1200. Klikk på kartet for større versjon. Kartet er hentet fra http://wms.met.no/moncoze.

Det arbeides nå med å få tilgang til observasjoner av oljen fra satellitter og fly. Havforskningsinstituttet er også på vei med forskningsfartøyet "Håkon Mosby" for å studere mulige biologiske effekter av oljesølet.

14.12.kl24_800.gif

Kartet viser strømforholdene i området ved Statfjord A plattformen og langs norskekysten. De små pilene på kartet viser havstrømmenes retning og fart per 14.12.07 kl 0000. Klikk på kartet for større versjon. Kartet er hentet fra http://wms.met.no/moncoze.

14.12.kl12_800.gif

Kartet viser strømforholdene i området ved Statfjord A plattformen og langs norskekysten. De små pilene på kartet viser havstrømmenes retning og fart per 14.12.07 kl 1200. Klikk på kartet for større versjon. Kartet er hentet fra http://wms.met.no/moncoze.

 

Kontaktpersoner

Reidar Toresen,
Forskningsdirektør
tlf. 55 23 84 20
mob. 911 23 090

Jarle Klungsøyr,
Seniorforsker
tlf. 55 23 84 98
mob. 974 88 858

Sjekk selv hvordan havstrømmene vil gå de nærmeste dagene

Oljeutslipp fra Statfjord A
Fiskeri- og kystdepartementet

Status pr. 13. desember 2007
Fiskeri- og kystdepartementet

Kl 0917, 13.12.07 lå nordenden av oljeflaket like nord for Snorre, i følge kystverket.no

Se også

FF Håkon Mosby går til oljeflaket

Oljeutslippet på Statfjord A – Konsekvenser for fisken

100.gif


Tallene er gjengitt i farger på kartene i artikkelen. 0,20 er 20 sekunder.