Hopp til hovedteksten
torsk_170.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Torskehelse - en utfordring

Nina Sandlund er i ferd med å ta doktorgraden på helse hos tidlige livsstadier av torsk. Under pressefrokosten på Aqua Nor presenterte hun flere resultater fra Havforskningsinstituttets arbeid med torskehelse.

God helse er en forutsetning for torskeoppdrett. Uten forebyggelse av sykdom vil næringen aldri bli bærekraftig. Sandlund har karakterisert sykdomstilstander hos larver og yngel, og sammen med kollegene ser hun også på hvordan slike sykdommer kan unngås.
 
Resultatene til Sandlund tyder på at svært mange av bakteriene som er isolert i forbindelse med dødelighet hos torskelarver og -yngel, egentlig er ”sekundære”, dvs. at de ikke selv er den primære årsaken til dødelighet. Blant annet kan man manipulere med oppdrettsmiljøet på en slik måte at sykdomsframkallende bakterier ikke får oppformere seg i særlig grad. Larvene kan ikke vaksineres, så man må bruke andre metoder.

En annen doktorgradsstudent, Laila Brunvold, har sammen med kolleger på Forskningsstasjonen Austevoll vist at viktige sykdomsframkallende bakterier blir holdt nede av andre bakterier i resirkuleringssystemer. På denne måten blir de gunstige bakteriene våre allierte i helsearbeidet. Kollegaen Irja Roiha Sunde bruker slike metoder for å kontrollere bakteriesamfunnet i levendefôret, men metodene kan også brukes i studier av villfisk.

- Sykdom er en del av naturen, og alle smittsomme sykdommer som er kjent fra torskeoppdrett, har sin opprinnelse i naturen. Derfor er det viktig også å kjenne forekomsten av sykdomsframkallende organismer på villfisk. Torsken er svært forskjellig fra laksen, og både sykdommene og bekjempelsen av dem vil være ganske forskjellig i torskeoppdrett og i lakseoppdrett, sier Sandlund.
 
Dersom vi skal forvalte torskeoppdrettet på en god måte, og unngå å gjenta feilene fra laksenæringens tidlige år, er forskning helt nødvendig. Parallelt med Sandlund, Brunvold og Sunde er flere stipendiater og forskere i gang med å undersøke virussykdommer og immunforsvaret hos torsk. Havforskningsinstituttet er også sentral i det såkalte ”Frisk torsk”-prosjektet, og det er nært samarbeid mellom de ulike forskningsmiljøene, både nasjonalt og internasjonalt.

 

kontaktperson

Nina Sandlundtlf. 91 78 93 56

les mer

faggruppe