Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - April

Publisert: 30.03.2007 - Oppdatert: 04.05.2012
Plankton

Algeinfoen har starta

Nesten kvar veke, med unntak av dei mørkaste månadane, blir det lagt ut algeinfo på ei eiga nettside der ein kan følgje med på kva algar som til ei kvar tid veks i sjøen langs kysten vår.

Publisert: 12.04.2007 - Oppdatert: 02.04.2009
Kolmule_lengde_alder.gif

Førebels rapport frå kolmulegranskingane i 2007

Mengdemålt fisk er om lag 1/3 av det vi målte i fjor i same område. Det er svært lite nyrekruttering noko som delvis kan forklare dei lave målingane. Kolmula fordeler seg vidt og vår dekking er litt tidlegare enn i fjor. Vi venter at MS "Eros" sine resultat saman med den internasjonale innsatsen vil gi eit godt bilete av situasjonen. Det er derfor viktig å avvente resultata frå den totale innsatsen før dei endelege konklusjonane vert dregne.

Publisert: 10.04.2007 - Oppdatert: 02.04.2009
uer.jpg

Vanskelig start for MAREANO-tokt

En hel uke med kraftig vind på kysten i Troms har ført til at MAREANO-toktet som startet 30. mars, kun i liten grad har kunne gjennomføre den planlagte kartleggingen på Tromsøflaket. Dette er spesielt leit siden vi har kort tokttid i forhold til den store oppgaven. I tillegg til dårlig vær har vi hatt en rekke tekniske problemer med videoriggen CAMPOD. Tre ganger har vi måtte returnere til Tromsø for å hente reservedeler. Dette har likevel ikke hindret flott dokumentasjon av bunnforhold mange steder.

MAREANO
Publisert: 29.03.2007 - Oppdatert: 02.04.2009
nr0_300.jpg

Når skreien gyt

I desember og januar vandrar den kjønnsmodne nordaustarktiske torsken, eller skreien, frå Barentshavet til gytefelta mellom Finnmark og Vestlandet. Dei viktigaste gyteområda er i Lofoten og Vesterålen. Namnet skrei betyr å vandre, og kjem frå å skrida

Havforskningsnytt
Last ned:
Publisert: 03.04.2007 - Oppdatert: 02.04.2009
klappmyssunge.jpg

Seltellingen avsluttet

Fredag ble båt- og helikopterdelen av seltellingene i Vesterisen avsluttet. Været har vært svært godt i den viktigste fasen av yngleperioden for både klappmyss og grønlandssel. Derfor har vi fått en rimelig god flyfotografisk dekning av ungeproduksjonen for begge arter.

Seltelling: Dårlig vær og flere forskere
Publisert: 11.04.2007 - Oppdatert: 04.05.2009
raudate350.jpg

Sildelarvetokt med FF "Håkon Mosby"

Toktet har nå pågått en uke og foreløpige beregninger viser at gytingen utenfor Møre har vært vellykket og at den største konsentrasjonen med sildelarver fantes der. Konsentrasjonen av larver videre nordover ser lovende ut og generelt er sildelarvene i god kondisjon.

Publisert: 10.04.2007 - Oppdatert: 02.04.2009
skreitokt_350.jpg

Skreitoktet er avsluttet

Havforskningsinstituttets skreitokt med ”Johan Hjort” er nå avsluttet. Området som er dekket er fra Malangen i nord og til sørvest av Røst i sør, samt Vestfjorden. De tetteste forekomstene av skrei ble registrert i områdene utenfor Senja, på Røstbanken samt i området Værøy-Skomvær. Det ble også registrert noe skrei kystnært utenfor Vestvågøy og Moskenesøy. Det ble registrert lite torsk i selve Vestfjorden, og de torskeregistreringene som ble gjort var i Henningsværstraumen og i Austnesfjorden. Prøver fra Henningsværstraumen viser i all hovedsak at torsken i området var kysttorsk.

Publisert: 25.04.2007 - Oppdatert: 02.04.2009
Taggmakrell350.jpg

Varsling av taggmakrellfangster

For høsten 2007 spår forskere ved Havforskningsinstituttet at fangsten av taggmakrell i norsk sone i Nordsjøen blir i overkant av 60.000 tonn, den største fangsten siden 1995. Beregningene er gjort på grunnlag av innstrømmningen av atlantisk vann til Nordsjøen i vinter.

Publisert: 09.03.2007 - Oppdatert: 02.04.2009
korall350.jpg

Ødela tsunamien økosystemet?

Tsunamien i Det indiske hav vest for Sumatra 26. desember 2004 rammet Indonesia og spesielt Aceh-provinsen med enorm styrke. Menneskelige og materielle tap var store, og man var redd for at tsunamien også hadde skadet det marine økosystemet og dermed svekket grunnlaget for fiskeri i området.

om tsunami-prosjektet
Publisert: 17.04.2007 - Oppdatert: 02.04.2009
seremoni_300.jpg

Utviklingssamarbeid med Pakistan

Etter en "Fact-finding mission" til Pakistan i oktober 2005, har Havforskningsinstituttet innledet et utviklingssamarbeid med Marine Fisheries Department i Karachi. Samarbeidet er basert på to prosjekter, "Competence strengthening in fisheries institutions in Pakistan" og "Assistance in planning and implementing a marine fisheries resources survey", som Espen Johnsen og Erling Bakken utarbeidet sammen med pakistanske partnere i januar 2006.

Erling Bakken