Hopp til hovedteksten
Plankton
Utskriftsvennlig versjon

Algeinfoen har starta

Nesten kvar veke, med unntak av dei mørkaste månadane, blir det lagt ut algeinfo på ei eiga nettside der ein kan følgje med på kva algar som til ei kvar tid veks i sjøen langs kysten vår.

Kvart år i februar-mars får planktonalgane ei oppblomstring på grunn av ein kombinasjon mellom tilgang på næring og lengre dagar. For å følgje med på denne veksten, og særleg på dei algane som kan vere skadelege, samarbeidar Havforskingsinstituttet, Noregs Veterinærhøgskole, SINTEF, NIVA, Fiskeridirektoratet og Mattilsynet  kvart år om algeovervaking langs heile kysten.

I fjor føregjekk denne landsdekkande rutineovervakinga, som er i regi av Mattilsynet, frå 11. mars og ut året. I år kom den første algeinfoen 27. mars, den neste kjem 3. april. Ein av målestadane er i Flødevigen ved Havforskingsinstituttet sin forsøksstasjon, men totalt blir det tatt prøver på ca 50 ulike stasjonar frå Østfold til Finnmark. Resultata frå overvakinga blir som oftast lagt ut på Internett kvar fredag, og dei er ein del av grunnlaget for Mattilsynet sine kosthaldsråd. På algeinfo finn ein oversikt over alle algar som er funne, men dersom ein treng råd om til dømes blåskjel er giftige, finn ein desse på Mattilsynet sine nettsider.

Fakta om blåskjell

Latinsk navn: Mytilus edulis
Familie: Mytilidae
Levetid: 20 år eller mer
Størrelse: Opp til 10 cm lengde
Leveområde: Lever hovedsakelig i tidevannsonen festet til stein eller annet fast underlag med sterke, elastiske byssustråder. Blåskjell er utbredt i hele nordlige Atlanterhavet, langs hele norskekysten
Gytetid: Gyter hovedsakelig i sommerhalvåret
Føde: Planteplankton, dyreplankton, bakterier, andre mikroorganismer og dødt organisk materiale

Blåskjell

les meir

Algeinfo
Mattilsynet

Meir om algeovervakinga: Kyst og havbruk 2007, kap 1.4