Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - September

Publisert: 22.09.2006 - Oppdatert: 23.04.2009
klimaforedrag.jpg

Om klima på ICES-konferanse

Det internasjonale havforskningsråd (ICES) har denne uken holdt sin årlige vitenskapskonferanse i Maastricht i Nederland. Hver år blir aktuelle emner belyst med noen få utvalgte plenumsforedrag. I år holdt Havforskningsinstituttets seniorforsker Svein Sundby et engasjert innlegg om hvordan variasjoner og endringer i klima vil påvirke marine økosystemer.

ICES-konferansen
Publisert: 19.10.2006 - Oppdatert: 23.04.2009
Mbader350.jpg

Ekstremforskning i Flødevigen

Torsdag 28. september fikk elever i 3. klasse fra Arendal og Risør vidergående skoler prøve seg som forskere. En rekke ulike områder skulle undersøkes. Biologielevene tok de fleste utfordringer på strak arm, men da de fikk tilbud om å hoppe i sjøen sammen med undervannskamera, takket de nei.

NRK-Sørlandsrevyen
Publisert: 18.09.2006 - Oppdatert: 23.04.2009
figurer.gif

Svar til Fiskebåtredernes forbund

KVOTEFASTSETTELSEN FOR NORSK-ARKTISK TORSK I 2007 Vi viser til deres brev av 04.09.06. og bekrefter de faktiske forhold påpekt, som kan oppsummeres slik: Anvendelse av fangstregelen gir en TAC i 2007 på 366000 tonn basert på en framskriving med F2006=F2005. Anvendelse av fangstregelen gir en TAC i 2007 på 424000 tonn basert på en framskriving med F2006=gjennomsnitt for årene 2003-2005. ICES har anbefalt en TAC i 2007 på 309000 tonn basert på F2006=F2005 og F2007=Fpa.

"Regneteknikk koster 100.000 tonn"
Publisert: 26.09.2006 - Oppdatert: 26.06.2009
Fstasjon_lord_gutt350.jpg

Marint forskingsmangfald

Fredag og laurdag gjekk Forskingsdagane av stabelen, og Havforskingsinstituttet engasjerte små og store med ymse forskingsaktivitetar både i Bergen og Tromsø. I Tromsø vant Havforskingsinstituttet prisen for beste stasjon på Forskningstorget.

Meir om boka
Last ned:
Publisert: 04.09.2006 - Oppdatert: 23.04.2009
pa-vei-opp-m-fangst350.jpg

Mindre stor kongekrabbe

Forskere ved Havforskningsinstituttet holder i disse dager på med kongekrabbeundersøkelser langs finnmarkskysten. Etter at deler av undersøkelsene nå er unnagjort anslår de at det er mindre store hannkrabber i Varangerfjorden enn det har vært tidligere år.

Jan H. Sundet
Publisert: 06.09.2006 - Oppdatert: 23.04.2009
syk_torsk.jpg

Ny rapport om sykdom hos torsk

En forskergruppe fra Havforskningsinstituttet og Norges fiskerihøgskole har utgitt en omfattende statusrapport om virus- og bakteriesykdommer hos torsk. Rapporten er publisert i siste nummer av tidsskriftet Diseases of Aquatic Organisms.

Viral and bacterial diseases of Atlantic cod Gadus morhua, their prophylaxis and treatment: a review
Publisert: 21.09.2006 - Oppdatert: 23.04.2009
Jens-Eggvin.jpg

Utlysning - Eli og Jens Eggvins fond

For året 2006 utlyses det et studentstipend på kr. 30.000,- fra Eli og Jens Eggvins fond til fremme av norsk havforskning. Søknadsfristen er 15. november 2006.

Svein Sundby
Publisert: 20.09.2006 - Oppdatert: 26.06.2009
Forskningsstasjonen-Flodevi.jpg

Har du sett lusa i sjøen?

Ikkje det? Då må du besøke Forskingsdagane i Bergen førstkommande laurdag. På Havforskingsinstituttet si forskingsstasjon kan store og små studere lakselus og andre små snyltarar nærare. Kan lusa symje? Må dei ha fisk for å leve? Og korleis har fisken det når den vert besøkt av lus? Dette og mykje meir får du vete om du kjem til Vågsallmenningen 23. september.

Forskningsdagene i Bergen
Publisert: 08.09.2006 - Oppdatert: 23.04.2009
_strek2.gif

FF "Jan Mayen" nektes adgang til russisk del av Barentshavet

Forskningsfartøyet ”Jan Mayen”, som skal delta i økosystemtoktet i Barentshavet fra 12. september, er nektet adgang til å gjennomføre vitenskapelige undersøkelser i russisk økonomisk sone mellom Svalbard og Frans Josefs land. Undersøkelsene skulle gjøres som en del av det pågående norsk-russiske økosystemtoktet i Barentshavet, et samarbeidstokt som vi har hatt siden 2002.

Erik Olsen
Publisert: 04.09.2006 - Oppdatert: 06.05.2009

Et viktig skritt mot økosystembasert forvaltning

Internasjonal fiskerikonferanse i Bergen: En rekke internasjonale eksperter skal belyse og diskutere økosystembasert forvaltning i fiskeriene på en stor internasjonal konferanse i Bergen 26.–28. september.

Mer informasjon og konferanseprogram