Hopp til hovedteksten
_strek2.gif
Utskriftsvennlig versjon

Valg av fiskefartøy til forskningsformål

Kommersielle fartøy som Havforskningsinstituttet bruker i forbindelse med forskningsfangst, velges ut på grunnlag av fartøyets kvalitet og mannskapets kompetanse. Vi har avtaler med fartøy fra størstedelen av norskekysten.

- For oss er det viktig at fartøyene som skal delta i forskningsfiske er godt egnet for det formålet de skal tjene, sier forskningsdirektør Ole Arve Misund. For eksempel er "Libas" bygd med teknologi som gjør det særdeles godt egnet til  forskningsformål. Båten er en stor og stabil plattform, med senkekjøl, som gjør at vi i forbindelse med akustisk datainnsamling får eliminert støy, og dette gir oss sikrere målinger. “Libas” er konstruert for å gi lite støy og gå fort, og  er dermed et effektivt toktverktøy. Det er det eneste fiskefartøyet i Norge som har senkekjøl.

"Geir" - et annet fiskefartøy som har blitt foretrukket - mulighet til å dra linen opp gjennom en brønn i skroget. Det gir den fordelen at lite fisk går tapt og gir dermed gode data på fangstrater og bifangst. Både "Libas" og "Geir" må søke og delta i konkurranse om hvert oppdrag , på lik linje med andre fartøy, om å få bidra i forskningsfiske.

Fartøy fra store deler av kysten er representert i samarbeidet med Havforskningsinstituttet, både gjennom ordningen med referanseflåten og ellers. Fra Vest-Agder i sør til Finnmark i nord samarbeider vi med fartøy om  forskningsfiske av torsk, blåkveite, makrell, kongekrabbe, hyse, norsk vårgytende sild og sei. Se oversikten over fartøy i Referanseflåten for kystfartøy og for havgående fartøy.

Havforskningsinstituttet investerer tid og penger på hvert eneste fartøy som deltar i referanseflåten. Dette omfatter opplæring, innstallering av PC, elektronisk målebrett og -vekt, utstyr for dataoverføring, møter med mannskap, skipper og reder osv. Disse investeringene er så store per fartøy i referanseflåten at det må være et visst tidsperspektiv for deltagelse i denne. Det blir derfor ikke tjenlig å skifte fartøy fra tokt til tokt.

_strek2.gif

Mer om

Hva er referanseflåten?

Den havgående referanseflåten 2006

Kystreferanseflåten 2006