Hopp til hovedteksten
NORSEPP180.gif
Utskriftsvennlig versjon

Tilstanden i Nordsjøen

2. kvartalsrapport fra NORSEPP
I vår var det sterk innstrømning av vann til Nordsjøen. Oppvarmingen var på et minimum i mars, med 11-12 grader celsius i sentrale deler av Nordsjøen og 13-14 grader langs kysten i sør-østlige deler. I juni var store deler av Nordsjøen kaldere enn normalt (0,5 - 1 grad) og i deler av Nordsjøen var saltholdigheten høyere enn normalen.

Dette er noen av resultatene fra 2. kvartalsrapport fra NORSEPP. Rapporten gir en oversikt over saltholdighet og temperatur i det øverste vannlaget og i det dypeste vannlaget for månedene april, mai, juni og juli. I tillegg inneholder rapporten satelitt-data som gir en oversikt over spredning av klorofyll i deler av Nordsjøen, i perioden mars-juni. Hydrigrafidata fra den ICES-koordinerte sildeundersøkelsen i juni-juli ble forsinket og vil komme med i NORSEPP-rapporten for 3. kvartal.

Samarbeid mellom Nordsjø-land

NORSEPP er et prosjekt som drives av Det internasjonale råd for havforskning (ICES) og EuroGOOS, som er den europeiske grenen av Global Ocean Observing System under FN-systemet (UNESCO/IOC). NORSEPP (North Sea Pilot Project) har deltakere fra havforskningsinstitutter og meteorologiske institusjoner i en rekke land omkring Nordsjøen. Mange av disse opererer matematiske modeller som beskriver strøm og vannmasser i Nordsjøen. Siktemålet er å øke anvendelsen av modellresultater sammen med observasjoner til å hjelpe oss i å tolke situasjonen og utsiktene for fiskebestandene i Nordsjøen.

 
 

 

Se også

Hele rapporten

Tidligere rapporterTidligere rapporter

Tilstanden i Nordsjøen - 1. kvartalsrapport

Ny rapportserie om de fysiske miljøforholdene i Nordsjøen